Oglasna tabla

Prvi kolokvij iz predmeta: Radno i socijalno pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                     

P A Л E

Srebrenica

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti IV godine da će se I KOLOKVIJ

iz predmeta 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO 

održati

dana 10.5.2019. godine u terminu nastave

 

Pale, 6.5.2019. godine                                        

 Doc. dr Radislav Lale

                                                                                                              

Štampa