Oglasna tabla

Ispit januarsko-februarski ispitni rok iz predmeta:Pravo intelektualne svojine

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                   

P A L E

Srebrenica

 

O B A V J E Š T E NJ E
 
Obavještavaju se studenti  da će se ISPIT – JANUARSKO-FEBRUARSKI ROK
                                                                                      
iz predmeta
PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE
 
održati
 
I TERMIN
dana 8.2.2019. godine u 16.00 časova
 
II TERMIN
dana 28.2.2019. godine u 16.00 časova

Pale,  31.1.2019. godine                                               

Prodekan za nastavu

                                                                                                            Doc. dr Radislav Lale

Štampa