Nastava

Raspored vježbi za maj-jun 2018/19 godine

R A S P O R E D

SREBRENICA

VJEŽBI za  studente IV godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

MAJ – JUN

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO II

(3+2)

 

dana 31.5.2019. godine od 10.00 – 16.00 časova

 

2.     

 

UPRAVNO PRAVO – PROCESNI DIO

(3+2)

 

 

dana 23.5.2019. godine od 11.00 – 17.00 časova

dana 07.6.2019. godine od 10.00 – 16.00 časova

 


Pale, maj 2019. godine 

PRODEKAN ZA NASTAVU                                                                                                                  

Doc. dr Radislav Lale                                                                                                         

D E K A N

Prof. dr Goran Marković

 

Štampa