to top

Osnovni studij

Srebrenica

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Međunarodno privatno pravo (pitanja važe od januarsko-februarskog roka školske 2018-2019. godine)

ISPITNA PITANJA IZ MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

Udžbenik: M. Stanivuković, M. Živković, Međunarodno privatno pravo (opšti deo), Službeni glasnik, Beograd, 2013 –

Spisak orijentacionih pitanja (pitanja važe od januarsko-februarskog roka školske 2018-2019. godine):

 

PRVI DIO

1.   Predmet međunarodnog privatnog prava 1.1.-1.9.

2.   Pravna priroda međunarodnog privatnog prava 1.11.-1.18.

3.   Cilj međunarodnog privatnog prava 1.19-1.24.

4.   Pojam inostranog elementa i klasifikacija činjenica na osnovu kojih on nastaje

1.33.-1.36.

5.   Promenljivost i relativni značaj inostranog elementa 1.37.-1.41.

6.   Ustav kao izvor međunarodnog privatnog prava 2.3.-2.18.

7.   Zakoni, sudske odluke i doktrina kao izvori međunarodnog privatnog prava 2.19.-

2.31.

8.   Pojam i dužnost poznavanja međunarodnog ugovora 2.34.-2.42.

9.   Polje primene međunarodnog ugovora 2.45.-2.53.

10. Stupanje na snagu i primena međunarodnih ugovora 2.54.-2.62.

11. Tumačenje i prestanak važnosti međunarodnih ugovora 2.63.-2.69.

12. Dvostrani i višestrani međunarodni ugovori kao izvor međunarodnog privatnog prava Srbije 2.70.-2.76.

13. Redosled u primeni izvora 2.82.-2.92.

14. Popunjavanje pravnih praznina 2.93.-2.101.

15. Izvori međunarodnog privatnog prava posle prestanka SFR Jugoslavije 2.102-

2.112.

16. Pojam, funkcije i vrste tačaka vezivanja 3.1.-3.4.

17. Državljanstvo– pojam, način sticanja, dokazivanje, merodavno pravo 3.5.-3.9.

18. Značaj državljanstva u međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije 3.10.-

3.14.

19. Pozitivni i negativni sukob državljanstava 3.15.-3.20.

20. Pojam i vrste prebivališta, utvrđivanje prebivališta, merodavno pravo 3.28.-

3.35.

21. Značaj prebivališta kao tačke vezivanja u pravu Republike Srbije 3.36.-3.41.

22. Karakteristike prebivališta u međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije

3.42.-3.45.

23. Prebivalište građana u Srbiji 3.48.-3.51.

24. Prebivalište stranaca 3.52.-3.55.

25. Prebivalište dece (maloletnika) 3.56.-3.59.

26. Podela na zemlje državljanstva i zemlje domicila 3.62.-3.63.

27. Redovno boravište kao tačka vezivanja 3.64.-3.75.

28. Boravište kao tačka vezivanja 3.76.-3.80.

29. Državljanstvo (pripadnost) pravnog lica 3.81.-3.92.

30. Mesto osnivanja pravnog lica kao tačka vezivanja 3.93.-3.97.

31. Sedište pravnog lica kao tačka vezivanja 3.98. – 3.102.

32. Mesto poslovanja pravnog lica 3.103.-3.104.

33. Mesto pravnog čina kao tačka vezivanja (pojam i modaliteti) 3.105.-3.108.

34. Značaj mesta pravnog čina kao tačke vezivanja u srpskom međunarodnom privatnom pravu 3.109.-3.110.

35. Primena prava mesta zaključenja pravnog posla na njegovu formu i izuzeci od njegove primene 3.111.-3.112.

36. Mesto nalaženja stvari kao tačka vezivanja 3.113.-3.115.

37. Volja stranaka kao tačka vezivanja 3.116.-3.126.

38. Tačke vezivanja u obliku upustava sudu 3.127-3.135.

39. Zabrana uskraćivanja pravde 4.1.-4.7.

40. Aktorska kaucija (pojam i stranci koji su oslobođeni obaveze polaganja) 4.8.-4.15.

41. Sporovi u kojima se ne može tražiti polaganje aktorske kaucije, uslovi, rok i posledice postavljanja zahteva 4.16.-4.19.

 

DRUGI DIO

42. Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova postupka 4.20.-4.24.

43. Stranačka i parnična sposobnost i zastupanje stranaca 4.28.-4.30.

44. Dostavljanje diplomatskim putem i dostavljanje državljanima Srbije u inostranstvu 4.33.-4.35.

45. Dostavljanje preko punomoćnika za prijem pismena i dostavljanje kada je boravište tuženog u inostranstvu nepoznato 4.36.-4.41.

46. Dostavljanje na osnovu međunarodnih ugovora 4.42.-4.45.

47. Pribavljanje dokaza u inostranstvu 4.51.-4.56.

48. Upotreba stranih javnih isprava 4.58.-4.60.

49. Legalizacija domaćih javnih isprava radi upotrebe u inostranstvu 4.61.-4.62.

50. Pojam, značaj i način regulisanja međunarodne nadležnosti 4.64.-4.68.

51. Izvori normi o međunarodnoj nadležnosti 4.69.-4.72.

52. Odnos međunarodne nadležnosti prema stvarnoj i mesnoj nadležnosti 4.73.-4.80.

53. Opšta i posebna nadležnost sudova Republike Srbije 4.81.-4.85.

54. Prekomerna i retorziona nadležnost 4.86.-4.93.

55. Prorogacija nadležnosti 4.94.-4.106.

56. Proširenje međunarodne nadležnosti 4.113-4.119.

57. Nadležost za privremene mere 4.120-4.122.

58. Derogacija nadležnosti 4.123-4.126.

59. Litispendencija 4.127.-4.142.

60. Sudski imunitet 4.143.-4.153.

61. Pojam sukoba zakona i sukob zakona u međunarodnom privatnom pravu 5.1.-5.10

62. Unutrašnji sukob zakona 5.11. -5.25.

63. Metodi uređivanja odnosa sa inostranim elementom 5.26.-5.44.

64. Pojam, struktura i karakteristike dvostrane kolizione norme 6.1.-6.14.

65. Vrste dvostranih kolizionih normi 6.15.-6.24.

66. Uobičajena kvalifikacija 6.28.-6.33.

67. Kvalifikacija ustanove nepoznate domaćem pravnom sistemu 6.34.-6.38.

68. Sukob kvalifikacija u pogledu pravne kategorije kolizione norme 6.39.-6.53.

69. Kvalifikacija pojmova sadržanih u međunarodnim ugovorima i sukob kvalifikacija u pogledu tačke vezivanja kolizione norme 6.54.-6.56.

70. Sukob kvalifikacija nakon određivanja merodavnog prava 6.57.-6.59.

71. Pojam i pretpostavke za nastanak uzvraćanja i preupućivanja 6.60.-6.73.

72. Granice primene uzvraćanja i preupućivanja 6.97.-6.105.

73. Uzvraćanje i preupućivanje u našem međunarodnom privatnom pravu 6.106.-6.115.

74. Mobilni sukob zakona 6.116.-6.132.

75. Problem prethodnog pitanja 6.133.-6.154.

76. Promene u domaćem kolizionom zakonodavstvu 6.167.-6.171

77. Klauzula odstupanja 6.155.-6.165.

78. Procesna pravila o utvrđivanju stranog merodavnog prava 6.172.-6.185.

79. Mogućnost da se odustane od utvrđivanja sadržine stranog prava i posledice njegove neprimene ili pogrešne primene 6.186.-6.193.

80. Upućivanje na složeni pravni poredak 6.194.-6.215.

81. Vremenski (intertemporalni) sukob zakona 6.216.-6.225.

82. Primena kolizione norme u slučaju teritorijalnih promena 6.226.-6.237.

 

TREĆI DIO

83. Pojam i elementi izigravanja zakona 6.238.-6.253.

84. Načini izigravanja zakona, njegovo sankcionisanje i izigravanje zakona u međunarodnom privatnom pravu Srbije 6.254.-6.262. i 6.265.-6.267.

85. Pojam klauzule javnog poretka i pojmovna razjašnjenja 6.269.-6.275.

86. Sadržina javnog poretka u međunarodnom privatnom pravu 6.276.-6.284.

87. Pretpostavke za primenu klauzule javnog poretka 6.285.-6.292.

88. Dejstvo klauzule javnog poretka 6.293.-6.304.

89. Unilateralizam i jednostrane kolizione norme 7.1.-7.11.

90. Norme koje određuju polje primene zakona 7.12.-7.20.

91. Prinudni propisi u međunarodnom smislu 7.21.-7.34.

92. Prinudni propisi koji su deo prava druge države ili nadnacionalnog pravnog poretka 7.35.-7.50.

93. Pravni položaj i privatna prava stranaca 8.54.-8.63.

94. Uslovuzajamnosti8.64.-8.73.

95. Pojam priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka 9.1-9.3.

96. Izvori prava koji uređuju priznanje i izvršenje 9.4.-9.6.

97. Strane odluke koje mogu biti predmet priznanja i izvršenja 9.7.-9.13.

98. Postupak priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka 9.14.-9.23.

99. Pravnosnažnost kao uslov za priznanje strane odluke 9.27.-9.29.

100. Nadležnost stranog suda kao uslov za priznanje strane odluke 9.30.-9.37.

101 Uzajamnost kao uslov za priznanje strane sudske odluke 9.38.-9.41.

102. Poštovanje prava odbrane kao uslov za priznanje strane odluke 9.42-9.43.

103. Saglasnost sa javnim poretkom i odsustvo presuđene stvari kao uslovi za priznanje strane odluke 9.44.-9.47.

104. Izvršenje stranih odluka (stranih izvršnih isprava) 9.49.-9.54.

105. Zastarelost potraživanja i izvršenje stranih odluka 9.55.-9.59.

106. Valuta, kamata i troškovi, imunitet od izvršenja i prethodne mere 9.57-9.65.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);