to top

Osnovni studij

Srebrenica

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Obligaciono pravo - posebni dio

Ispitna pitanja iz predmeta Obligaciono pravo posebni dio

(Pitanja imaju orijentacioni karakter, što znači da nastavnik,

u okviru nastavnog plana, može i drugačije da formuliše pitanje)

 

 1. Ugovor o prodaji (pojam i pravne osobine)
 2. Prodaja tuđe stvari
 3. Stvar kao bitan sastojak ugovora o prodaji
 4. Cijena kao bitan sastojak ugovora o prodaji
 5. Obaveze prodavca kod ugovora o prodaji
 6. Obaveze kupca kod ugovora o prodaji
 7. Posebne vrste prodaje (uopšte, pojam i klasifikacija)
 8. Prodaja sa zadržavanjem prava svojine
 9. Prodaja sa pravom preče kupovine
 10. Kupovina na probu
 11. Prodaja po uzorku ili modelu
 12. Prodajni nalog
 13. Ugovor o poklonu (pojam, pravne osobine, bitni elementi)
 14. Posebne vrste poklona (poklon sa nalogom ili teretom, mješoviti poklon)
 15. Obaveze poklonodavca kod ugovora o poklonu
 16. Raskid ugovora o poklonu usljed nezahvalnosti poklonoprimca
 17. Raskid ugovora o poklonu usljed nedostatka nužnih sredstava za život
 18. Povraćaj predmeta poklona usljed poništenja braka
 19. Povraćaj predmeta poklona u slučaju paulijanske tužbe
 20. Ugovor o zajmu (pojam, pravne osobine, bitni elementi)
 21. Obaveze ugovornih strana kod ugovora o zajmu (obaveze zajmodavca, obaveze zajmoprimca)
 22. Ugovor o zakupu (pojam, pravne osobine, bitni elementi)
 23. Podzakup
 24. Otuđenje zakupljene stvari
 25. Obaveze ugovornih strana kod ugovora o zakupu (obaveze zakupodavca, obaveze zakupca)
 26. Prestanak zakupa
 27. Ugovor o posluzi (pojam, pravne osobine, bitni elementi)
 28. Obaveze ugovornih strana kod ugovora o posluzi (obaveze poslugodavca, obaveze poslugoprimca)
 29. Ugovor o djelu (pojam, pravne karakteristike, bitni elementi)
 30. Obaveze ugovornih strana kod ugovora o djelu (obaveze poslenika, obaveze naručioca)
 31. Ugovor o punomoćstvu (pojam, pravne osobine, sposobnost ugovaranja, bitni elementi)
 32. Obaveze ugovornih strana kod ugovora o punomoćstvu (obaveze punomoćnika, obaveze vlastodavca)
 33. Ugovor o ostavi (pojam, pravne osobine, bitni elementi)
 34. Posebni slučajevi ostave (neprava ostava, ugostiteljska ostava)
 35. Obaveze ugovornih strana kod ugovora o ostavi (obaveze ostavodavaca, obaveze ostavoprimca)
 36. Ugovor o nalogu
 37. Ugovor o prevozu
 38. Ugovor o ortakluku

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892