Ispiti

Raspored ispita za apsolvente u junskom i septembarskom roku u akademskoj 2021/22. godini

RASPORED ISPITA ZA APSOLVENTE

U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Srebrenica

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

OBLIGACIONO PRAVO

OPŠTI DIO

JUNSKI

dana 21. 6. 2022. godine u 15.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 29. 8. 2022. godine u 15.00 časova

2.

OBLIGACIONO PRAVO

POSEBNI DIO

JUNSKI

dana 21. 6. 2022. godine u 15.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 29. 8. 2022. godine u 15.00 časova

3.

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

OPŠTI DIO

JUNSKI

dana 20. 6. 2022. godine u 09.30 časova

SEPTEMBARSKI

dana 16. 9. 2022. godine u 09.30 časova

4.

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

POSEBNI DIO

JUNSKI

dana 20. 6. 2022. godine u 09.30 časova

SEPTEMBARSKI

dana 16. 9. 2022. godine u 09.30 časova

5.

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

JUNSKI

dana 16. 6. 2022. godine u 17.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 8. 9. 2022. godine u 17.00 časova

6.

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

JUNSKI

dana 14. 6. 2022. godine u 15.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 5. 9. 2022. godine u 15.00 časova

7.

 

KRIMINALISTIKA

 

JUNSKI

dana 16. 6. 2022. godine u 17.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 8. 9. 2022. godine u 17.00 časova

8.

FINANSIJE

I

FINANSIJSKO PRAVO

JUNSKI

dana 24. 6. 2022. godine u 15.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 12. 9. 2022. godine u 15.00 časova

9.

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

JUNSKI

dana 27. 6. 2022. godine u 14.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 30. 8. 2022. godine u 09.30 časova

10.

PRAVNO NORMIRANJE

(izborni predmet)

JUNSKI

dana 22. 6. 2022. godine u 15.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 14. 9. 2022. godine u 15.00 časova

Pale, maj 2022. godine

 

Prodekan za nastavu 

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

RASPORED ISPITA ZA APSOLVENTE

U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

Srebrenica

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO l

JUNSKI

dana 15. 6. 2022. godine u 17.30 časova

dana 6. 7. 2022. godine u 17.30 časova

dana 8. 7. 2022. godine u 14.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 7. 9. 2022. godine u 17.30 časova

2.

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO II

JUNSKI

dana 15. 6. 2022. godine u 17.30 časova

dana 6. 7. 2022. godine u 17.30 časova

dana 8. 7. 2022. godine u 14.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 7. 9. 2022. godine u 17.30 časova

3.

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO

JUNSKI

dana 15. 6. 2022. godine u 17.30 časova

dana 6. 7. 2022. godine u 17.30 časova

dana 8. 7. 2022. godine u 14.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 7. 9. 2022. godine u 17.30 časova

4.

 MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

JUNSKI

dana 13. 6. 2022. godine u 15.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 2. 9. 2022. godine u 15.00 časova

5.

POSLOVNO PRAVO (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

JUNSKI

dana 24. 6. 2022. godine u 15.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana ____________ godine u ________

6.

 UPRAVNO PRAVO MATERIJALNI DIO

JUNSKI

dana 6. 7. 2022. godine u 09.30 časova

SEPTEMBARSKI

dana 6. 9. 2022. godine u 09.30 časova

7.

 UPRAVNO PRAVO PROCESNI DIO

JUNSKI

dana 6. 7. 2022. godine u 09.30 časova

SEPTEMBARSKI

dana 6. 9. 2022. godine u 09.30 časova

8.

 INSTITUCIJE I PRAVO EU

JUNSKI

dana 27. 6. 2022. godine u 14.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 30. 8. 2022. godine u 09.30 časova

9.

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

JUNSKI

dana 23. 6. 2022. godine u 15.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 12. 9. 2022. godine u 15.00 časova

10.

 RADNO I SOCIJALNO PRAVO

JUNSKI

dana 14. 6. 2022. godine u 15.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 5. 9. 2022. godine u 15.00 časova

11.

 

PREKRŠAJNO PRAVO

 

JUNSKI

dana 16. 6. 2022. godine u 17.00 časova

SEPTEMBARSKI

dana 8. 9. 2022. godine u 17.00 časova

12.

MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO

(izborni predmet)

JUNSKI

dana 20. 6. 2022. godine u 09.30 časova

SEPTEMBARSKI

dana 16. 9. 2022. godine u 09.30 časova

Pale, maj 2022. godine

 

Prodekan za nastavu 

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

Štampa