to top

Osnovni studij

Srebrenica

Ispiti

Raspored ispita u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine

СРЕБРЕНИЦА

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ l ГОДИНЕ СТУДИЈА

У AКАДЕМСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

 

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.       

 

 

 

 

 

ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 17.6.2020. године у 16.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 6.7.2020. године у 16.00 часова

II ТЕРМИН

дана 22.7.2020. године у 16.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 17.8.2020. године у 16.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 9.9.2020. године у 16.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.9.2020. године у 16.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

2.       

 

 

ТЕОРИЈА ПРАВА

 

АПРИЛСКИ

дана 17.6.2020. године у 16.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 6.7.2020. године у 16.00 часова

II ТЕРМИН

дана 22.7.2020. године у 16.00 часова

 

АВГУСТОВСКИ

дана 17.8.2020. године у 16.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

дана 9.9.2020. године у 16.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.9.2020. године у 16.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

3.       

 

 

НАЦИОНАЛНА

ПРАВНА ИСТОРИЈА

 

АПРИЛСКИ

дана 16.6.2020. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 30.6.2020. године у 16.00 часова

II ТЕРМИН

дана 15.7.2020. године у 16.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 18.8.2020. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 1.9.2020. године у 16.00 часова

II ТЕРМИН

дана 16.9.2020. године у 16.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

4.       

 

 

ОПШТА

ПРАВНА ИСТОРИЈА

 

 

АПРИЛСКИ

дана 16.6.2020. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 30.6.2020. године у 16.00 часова

II ТЕРМИН

дана 15.7.2020. године у 16.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 18.8.2020. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 1.9.2020. године у 16.00 часова

II ТЕРМИН

дана 16.9.2020. године у 16.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

5.       

 

УВОД У

ГРАЂАНСКО ПРАВО

АПРИЛСКИ

дана 15.6.2020. године у 15.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 1.7.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 16.7.2020. године у 15.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 20.8.2020. године у 15.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 7.9.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 22.9.2020. године у 15.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

Пале, мај 2020. године

Продекан за наставу                                                                                   

Доц. др Радислав Лале                                                                  

Декан 

     Проф. др Горан Марковић 

 

 

 

СРЕБРЕНИЦА

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ СТУДИЈА

У AКАДЕМСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

 

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.       

 

 

УСТАВНО ПРАВО l

АПРИЛСКИ

дана 9.6.2020. године у 17.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 9.7.2020. године у 17.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.7.2020. године у 17.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 27.8.2020. године у 17.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 16.9.2020. године у 17.00 часова

II ТЕРМИН

дана 29.9.2020. године у 17.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

2.       

 УСТАВНО ПРАВО II

АПРИЛСКИ

дана 9.6.2020. године у 17.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 9.7.2020. године у 17.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.7.2020. године у 17.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 27.8.2020. године у 17.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 16.9.2020. године у 17.00 часова

II ТЕРМИН

дана 29.9.2020. године у 17.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

3.       

 

 

 

КРИВИЧНО ПРАВО l

АПРИЛСКИ

дана 13.6.2020. године у 12.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

дана 4.7.2020. године у 12.30 часова

II ТЕРМИН

дана 18.7.2020. године у 12.30 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 22.8.2020. године у 12.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 12.9.2020. године у 12.30 часова

II ТЕРМИН

дана 26.9.2020. године у 12.30 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

4.       

 

 

КРИВИЧНО ПРАВО II

АПРИЛСКИ

дана 13.6.2020. године у 12.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

I ТЕРМИН

дана 4.7.2020. године у 12.30 часова

II ТЕРМИН

дана 18.7.2020. године у 12.30 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 22.8.2020. године у 12.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 12.9.2020. године у 12.30 часова

II ТЕРМИН

дана 26.9.2020. године у 12.30 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

5.       

 

СТВАРНО ПРАВО

 

АПРИЛСКИ

 

дана 12.6.2020. године у 15.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 6.7.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 22.7.2020. године у 15.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 21.8.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

дана 10.9.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 30.9.2020. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

6.       

 ПОРОДИЧНО ПРАВО

 

АПРИЛСКИ

дана 15.6.2020. године у 15.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

I ТЕРМИН

дана 1.7.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 16.7.2020. године у 15.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 20.8.2020. године у 15.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 7.9.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 22.9.2020. године у 15.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

7.       

 

 

НАСЉЕДНО ПРАВО

 

АПРИЛСКИ

дана 12.6.2020. године у 15.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

I ТЕРМИН

дана 6.7.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 22.7.2020. године у 15.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 21.8.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 10.9.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 30.9.2020. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

8.       

 

 

 

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И  ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 18.6.2020. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 7.7.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 25.7.2020. године у 10.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 26.8.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 8.9.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 28.9.2020. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

9.       

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 16.6.2020. године у 16.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 2.7.2020. године у 16.00 часова

II ТЕРМИН

дана 17.7.2020. године у 16.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 19.8.2020. године у 16.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 3.9.2020. године у 16.00 часова

II ТЕРМИН

дана 23.9.2020. године у 16.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

 

Пале, мај 2020. године

Продекан за наставу                                                                                   

Доц. др Радислав Лале                                                                  

Декан 

     Проф. др Горан Марковић 

 

 

 

 

СРЕБРЕНИЦА

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ СТУДИЈА

У AКАДЕМСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

 

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.       

 

 

 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

 

ОПШТИ ДИО

АПРИЛСКИ

дана 15.6.2020. године у 15.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 1.7.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 16.7.2020. године у 15.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 20.8.2020. године у 15.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 7.9.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 22.9.2020. године у 15.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

2.       

 

 

 

 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

 

ПОСЕБНИ ДИО

АПРИЛСКИ

дана 15.6.2020. године у 15.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 1.7.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 16.7.2020. године у 15.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 20.8.2020. године у 15.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 7.9.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 22.9.2020. године у 15.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

3.       

 

 

 

 

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

 

ОПШТИ ДИО

АПРИЛСКИ

дана 9.6.2020. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 30.6.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 15.7.2020. године у 10.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 21.8.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 4.9.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 17.9.2020. године у 14.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

4.       

 

 

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

 

ПОСЕБНИ ДИО

АПРИЛСКИ

дана 9.6.2020. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 30.6.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 15.7.2020. године у 10.00 часова

АВГУСТОВСКИ

 

дана 21.8.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 4.9.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 17.9.2020. године у 14.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

5.       

 

КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ

АПРИЛСКИ

дана 11.6.2020. године у 14.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 9.7.2020. године у 17.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.7.2020. године у 15.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 28.8.2020. године у 15.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 11.9.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 25.9.2020. године у 15.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 16.10.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 29.10.2020. године у 15.00 часова

6.       

 

 

ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

АПРИЛСКИ

дана 19.6.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

I ТЕРМИН

дана 14.7.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 29.7.2020. године у 15.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 29.8.2020. године у 15.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 15.9. 2020. године у 9.00 часова

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

7.       

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА

 

  

 

АПРИЛСКИ

дана 11.6.2020. године у 14.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 9.7.2020. године у 17.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.7.2020. године у 15.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 28.8.2020. године у 15.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 11.9.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 25.9.2020. године у 15.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 16.10.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 29.10.2020. године у 15.00 часова

8.       

 ФИНАНСИЈЕ

 И

ФИНАНСИЈСКО ПРАВО

АПРИЛСКИ

дана 8.6.2020. године у 17.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 29.6.2020. године у 17.00 часова

II ТЕРМИН

дана 20.7.2020. године у 12.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 18.8.2020. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 8.9.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 28.9.2020. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

9.       

 

 

 

 

 

МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 10.6.2020. године у 13.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 2.7.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 21.7.2020. године у 16.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана ____________ године у _______

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

10.   

 

 

 

 

ПРАВНО НОРМИРАЊЕ

(изборни предмет)

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 17.6.2020. године у 16.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 6.7.2020. године у 16.00 часова

II ТЕРМИН

дана 22.7.2020. године у 16.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 17.8.2020. године у 16.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 9.9.2020. године у 16.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.9.2020. године у 16.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

Пале, мај 2020. године

Продекан за наставу                                                                                   

Доц. др Радислав Лале                                                                  

Декан 

     Проф. др Горан Марковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);