to top
 • Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Pravni fakultet Univerziteta u
  Istočnom Sarajevu

O nama

O nama

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ima tradiciji dugu 65 godina.

Opširnije...

Nastavno osoblje i katedre

Nastavno osoblje i katedre

Nastavnici i saradnici koji održavaju nastavu na nastavnim predmetima.

Opširnije...

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad

Važniji naučno-istraživački i stručni projekti koji su održani na Pravnom fakultetu

Opširnije...

Studijski programi

Studijski programi

Nastava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu se odvija u skladu sa Bolonjskim principima.

Opširnije...

Studentska služba

Studentska služba

Studentska služba učestvuje u aktivnostima planiranja, organizovanja i provođenja nastavnog procesa.

Opširnije...

UPIS 2019

UPIS 2019

Dobro došli na Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Opširnije...

Rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

  RANG LISTA kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO, sa sjedištem u Palama, dana 1.7.2019. godine  REDOVNI STUDIJ   RB Prezime, ime (ime roditeљa) ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa kavlif.   UKUPNO 1 2 3 4 5 6 1.        GOLIJAN (Milanko) MILICA PF1011 45.68 50 95.68 2.        KOPRIVICA  (Kojo) BRANKO PF1012 44.11 40 84.11 3.        LOPATIĆ  (Vlatko) NIKOLINA PF1013 43.75 40 83.75 4.        PLANIĆ  (Milan)...

PREUZMITE OVDJE fotografije sa svečane dodijele diploma u Bijeljini

    Obavještavaju se diplomirani studenti koji su prisustvovali svečanoj  dodeli  diploma u odeljenju u Bijeljini da  fotografije mogu preuzeti na sledećem linku: Fotografije preuzmite OVDJE.

Обавјештење за студенте постдипломског - магистарског студија који студирају одредбама Закона о унив…

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ П А Л Е   О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е   Обавјештавају се студенти ПОСТДИПЛОМСКОГ - МАГИСТАРСКОГ СТУДИЈА (који студирају одредбама Закона о универзитету Републике Српске), да је дошло до доношења Закона о измјенама...

 • Savez studenata Pravnog fakulteta

  Savez studenata Pravnog fakulteta

  Udruženje studenata Pravnog fakulteta Srpsko Sarajevo - Pravnik.

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Bibliotečki fond svakim danom se povećava i pokriva sve oblasti prava.

 • Besjednička sekcija

  Besjednička sekcija

  Sekcija za besjedništvo Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu obnovila je rad u oktobru 2010. godine.

 • Debatni klub

  Debatni klub

  Gdje pronaći plodnije tlo za vođenje argumentovane rasprave i razvijanje vještina kritičkog mišljenja do na pravnom fakultetu?

 • Godišnjak PFIS

  Godišnjak PFIS

  Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu je otvoren kako za domaće, tako i inostrane autore, za sve ideje, stavove, kritike i prijedloge.

 • Zbornici radova sa naučnih skupova

  Zbornici radova sa naučnih skupova

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Monografije

  Monografije

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Udžbenici

  Udžbenici

  Udžbenici koji se koriste na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbornik radova

  Zbornik radova

  Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbirka monografskih publikacija

  Zbirka monografskih publikacija

  Velika zbirka monografskih publikacija.

 • Godišnjak studenata PFIS

  Godišnjak studenata PFIS

  Studentski stručni časopis u elektronskom izdanju.

  Naslovna strana

   

  Impresum

   

  Sadržaj na srpskom

   

  Sadržaj na engleskom

   

   

  S  A  D  Ž  A  J

   


   

  Predgovor

   


   

  UVODNI REFERATI

   

  Mr Nada Grahovac

  OBAVEZNOST KONVENCIJE UN O PRAVIMA DJETETA

  1

  Spomenka Krunić

  RAVNOPRAVNOST POLOVA KAO LJUDSKO PRAVO

  14

   

  PRAVA DJETETA U GRAĐANSKOM PRAVU

   

  Prof. dr Gordana Stanković

  DETE KAO STRANKA U PARNIČNOM POSTUPKU

  29

  Prof. dr Zoran Ponjavić,Prof. dr Dušica Palačković

  PREKOGRANIČNO ODVOĐENJE DECE I PORODIČNO NASILJE

  47

  Prof. dr Suzana Bubić

  OPŠTI TRENDOVI U ZAŠTITI NAJBOLJEG INTERESA DJETETA – USVOJENIKA

  72

  Doc. dr Olga Jović

  PRAVO DETETA NA KONTAKT SA RODITELJEM SA KOJIM NE ŽIVI

  102

  Ass. dr Angel Ristov, Ass. Katerina Kočkovska, mr

  KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA I TRENUTNI TRENDOVI U PORODIČNOM ZAKONODAVSTVU MAKEDONIJE

  116

  Ass.mr Veljko Vlašković

  „NAJBOLJI INTERES DETETA“ KAO KRITERIJUM ZA ZASNIVANJE USVOJENJA

  138

  Viši ass.Dimitrije Ćeranić, mr

  PRAVA DJETETA U REPUBLICI SRPSKOJ

  155

  Ass. Sandra Samardžić, mr

  PRAVO DETETA NA SAZNANJE POREKLA U SLUČAJU BIO-MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE – UPOREDNO-PRAVNI PRIKAZ

  166

  Ass. Uroš Novaković, mr

  PRAVO DETETA NA IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA

  183

   

  RAZLIČITIASPEKTI PRAVA DJETETA

  Javnopravni aspekt

   

  Prof. dr Marijana Pajvančić

  POSEBNA PRAVA DETETA U KOMPARATIVNOJ USTAVNOSTI

  203

  Prof. dr Mirjana Nadaždin Defterdarević

  PRINCIP NEDISKRIMINACIJE U KORPUSU PRAVA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI

  213

  Prof. dr Mile Račić

  MEĐUNARODNOPRAVNI OSNOV OSTVARIVANJA PRAVA DJETETA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

  234

  Doc. dr Goran Marković

  USTAVNOPRAVNI OSNOV OSTVARIVANJA PRAVA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI

  249

  Doc. dr Iskra Akimovska Maletić

  OMBUDSMAN REPUBLIKE MAKEDONIJE I ZAŠTITA PRAVA DETETA – PETNAEST GODINA ISKUSTVA

  259

  Mr Jovanka Vuković

  SISTEM DJEČIJE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE I RIZICI MALOLJETNIČKOG RAĐANJA

  280

   

  RAZLIČITIASPEKTI PRAVA DJETETA

  Krivičnopravni aspekt

   

  Akademik prof. dr Miodrag Simović,Doc. dr Vladimir M. Simović

  KARAKTERISTIKE MALOLJETNIČKOG KRIVIČNOG PRAVA U REPUBLICI SRPSKOJ

  295

  Prof. dr Zorica Mršević

  KRŠENJE PRAVA DETETA VRŠNJAČKIM NASILJEM

  319

  Doc. dr Marina M. Simović-Nišević

  POLITIKA GONJENJA TUŽILAŠTAVA I KAZNENA POLITIKA SUDOVA U REPUBLICI SRPSKOJ U OBLASTI MALOLJETNIČKOG KRIMINALITETA

  343

  Ass. Stefan Samardžić, mr

  KRIVIČNOPRAVNI POJAM DETETA U MEĐUNARODNIM DOKUMENTIMA I MEDICINSKI METODI UTVRĐIVANJA STAROSTI LICA

  359

   

  RAZLIČITIASPEKTI PRAVA DJETETA

  Sociološki i filozofski aspekt

   

  Prof. dr Zoran Avramović

  PORODICA, DRŽAVA I PRAVA DETETA

  379

  Dr Nenad Tupeša

  DECA KAO DAR BOŽJI

  392

   

  RODNA RAVNOPRAVNOST

   

  Prof. dr Mile Dmičić, Prof. dr Vladan Petrov, Prof. dr Darko Simović

  PRAVO NA POLITIČKO PREDSTAVLJANJE:MOGUĆNOSTI POSTIZANJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI

  403

  Prof. dr Zoran Radivojević

  MEĐUNARODNOPRAVNO REGULISANJE RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

  426

  Prof. dr Stanka Stjepanović

  NASILJE NAD NEROĐENOM DJECOM I UGROŽENOST RODNE RAVNOPRAVNOSTI

  450

  Prof. dr Slobodan Panov

  ODNOS POLOVA I VASPITANJE

  464

  Prof. dr Milan Tomić, Ass. Đorđe Marilović

  EKONOMSKI ASPEKTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

  488

  Prof. dr Stevo Pašalić

  POLNE I RODNE (NE)JEDNAKOSTI IZ DEMOGRAFSKE PERSPEKTIVE

  507

  Prof. dr Nevena Petrušić, Prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić

  MODELI RODNE SENZITIVIZACIJE OBRAZOVANJA PRAVNIKA/PRAVNICA

  519

  Prof. dr Dragan Bataveljić,Branka Bataveljić

  LJUDSKA PRAVA U REPUBLICI SRBIJI –RAVNOPRAVNOST POLOVA

  543

  Prof. dr Sreten Jugović,Doc. dr Zorica Vukašinović-Radojičić

  POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI – POČETNA ISKUSTVA REPUBLIKE SRBIJE

  563

  Dr Marina Blagojević, Mr Jelena Milinović

  SAMOHRANI RODTELJI U REPUBLICI SRPSKOJ: MALO PODRŠKE, VELIKI PROBLEMI

  578

   

  STUDENTSKI RAD

   

  Jelena Sarafijan

  PRAVA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA

  603

   

   

   

   

   

   

  Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Sjedište

  Alekse Šantića br.3
  71420 Pale
  Republika Srpska - BiH
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  Kontakt

  Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
  Bijeljina: +387 55 211 390;
  Srebrenica: +387 56 490 390;
  Fax: +387 57 226 892