to top
 • Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Pravni fakultet Univerziteta u
  Istočnom Sarajevu

O nama

O nama

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ima tradiciji dugu 65 godina.

Opširnije...

Nastavno osoblje i katedre

Nastavno osoblje i katedre

Nastavnici i saradnici koji održavaju nastavu na nastavnim predmetima.

Opširnije...

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad

Važniji naučno-istraživački i stručni projekti koji su održani na Pravnom fakultetu

Opširnije...

Studijski programi

Studijski programi

Nastava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu se odvija u skladu sa Bolonjskim principima.

Opširnije...

Studentska služba

Studentska služba

Studentska služba učestvuje u aktivnostima planiranja, organizovanja i provođenja nastavnog procesa.

Opširnije...

UPIS 2019

UPIS 2019

Dobro došli na Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Opširnije...

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Milimira Govedarice

Nа оsnоvu člаnа 42. Prаvilnikа studirаnjа nа pоstdiplоmskim studiјаmа Prаvnоg fаkultеtа Univеrzitеtа u Istоčnоm Sаrајеvu – prеčišćеni tеkst (dоktоrаt – priјаvа, оcјеnа i оdbrаnа dоktоrskе disеrtаciје), Fаkultеt i z d а ј е О B А V Ј Е Š Т...

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Меlvеdinа Јаšаrеvićа

U sјеdištu Prаvnоg fаkultеtа Univеrzitеtа u Istоčnоm Sаrајеvu, nа Pаlаmа, u pеtаk 15.11.2019. gоdinе, оdržаnа је јаvnа оdbrаnа dоktоrskе disеrtаciје kаndidаtа mr Меlvеdinа Јаšаrеvićа pоd nаzivоm ''Stаtusnе prоmјеnе u rеоrgаnizаciјi stеčајnоg dužnikа''. Kоmisiјu zа оdbrаnu оvе dоktоrskе disеrtаciје činilа su...

Rang lista kandidata kojima je odobren prelazak na finansiranje iz budžeta RS u školskoj 2019/2020. …

Rang lista kandidata kojima je odobren prelazak na finansiranje iz budžeta RS u školskoj 2019/2020. godini. U sjedištu fakulteta – Pale Red. br. Ime (ime roditelјa) i prezime Broj indeksa Godina studija Datum pol.zadnjeg ispita Pros. ocjena 1. Lada (Nebojša) Kariklić   72/18 Prva (upis druge) 16.10.2019. 7,89 2. Srđan (Nikola) Trklјa 63/18 Prva (upis druge) 24.10.2019. 7,33 3. Aleksandar (Dragan) Granzov 56/18 Prva (upis druge) 24.10.2019. 7,33 Zaklјučno sa...

 • Savez studenata Pravnog fakulteta

  Savez studenata Pravnog fakulteta

  Udruženje studenata Pravnog fakulteta Srpsko Sarajevo - Pravnik.

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Bibliotečki fond svakim danom se povećava i pokriva sve oblasti prava.

 • Besjednička sekcija

  Besjednička sekcija

  Sekcija za besjedništvo Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu obnovila je rad u oktobru 2010. godine.

 • Debatni klub

  Debatni klub

  Gdje pronaći plodnije tlo za vođenje argumentovane rasprave i razvijanje vještina kritičkog mišljenja do na pravnom fakultetu?

 • Godišnjak PFIS

  Godišnjak PFIS

  Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu je otvoren kako za domaće, tako i inostrane autore, za sve ideje, stavove, kritike i prijedloge.

 • Zbornici radova sa naučnih skupova

  Zbornici radova sa naučnih skupova

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Monografije

  Monografije

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Udžbenici

  Udžbenici

  Udžbenici koji se koriste na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbornik radova

  Zbornik radova

  Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbirka monografskih publikacija

  Zbirka monografskih publikacija

  Velika zbirka monografskih publikacija.

 • Godišnjak studenata PFIS

  Godišnjak studenata PFIS

  Studentski stručni časopis u elektronskom izdanju.

  Naslovna strana

   

  Impresum

   

  Sadržaj na srpskom

   

  Sadržaj na engleskom

   

   

  S  A  D  Ž  A  J

   


   

  Predgovor

   


   

  UVODNI REFERATI

   

  Mr Nada Grahovac

  OBAVEZNOST KONVENCIJE UN O PRAVIMA DJETETA

  1

  Spomenka Krunić

  RAVNOPRAVNOST POLOVA KAO LJUDSKO PRAVO

  14

   

  PRAVA DJETETA U GRAĐANSKOM PRAVU

   

  Prof. dr Gordana Stanković

  DETE KAO STRANKA U PARNIČNOM POSTUPKU

  29

  Prof. dr Zoran Ponjavić,Prof. dr Dušica Palačković

  PREKOGRANIČNO ODVOĐENJE DECE I PORODIČNO NASILJE

  47

  Prof. dr Suzana Bubić

  OPŠTI TRENDOVI U ZAŠTITI NAJBOLJEG INTERESA DJETETA – USVOJENIKA

  72

  Doc. dr Olga Jović

  PRAVO DETETA NA KONTAKT SA RODITELJEM SA KOJIM NE ŽIVI

  102

  Ass. dr Angel Ristov, Ass. Katerina Kočkovska, mr

  KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA I TRENUTNI TRENDOVI U PORODIČNOM ZAKONODAVSTVU MAKEDONIJE

  116

  Ass.mr Veljko Vlašković

  „NAJBOLJI INTERES DETETA“ KAO KRITERIJUM ZA ZASNIVANJE USVOJENJA

  138

  Viši ass.Dimitrije Ćeranić, mr

  PRAVA DJETETA U REPUBLICI SRPSKOJ

  155

  Ass. Sandra Samardžić, mr

  PRAVO DETETA NA SAZNANJE POREKLA U SLUČAJU BIO-MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE – UPOREDNO-PRAVNI PRIKAZ

  166

  Ass. Uroš Novaković, mr

  PRAVO DETETA NA IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA

  183

   

  RAZLIČITIASPEKTI PRAVA DJETETA

  Javnopravni aspekt

   

  Prof. dr Marijana Pajvančić

  POSEBNA PRAVA DETETA U KOMPARATIVNOJ USTAVNOSTI

  203

  Prof. dr Mirjana Nadaždin Defterdarević

  PRINCIP NEDISKRIMINACIJE U KORPUSU PRAVA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI

  213

  Prof. dr Mile Račić

  MEĐUNARODNOPRAVNI OSNOV OSTVARIVANJA PRAVA DJETETA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

  234

  Doc. dr Goran Marković

  USTAVNOPRAVNI OSNOV OSTVARIVANJA PRAVA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI

  249

  Doc. dr Iskra Akimovska Maletić

  OMBUDSMAN REPUBLIKE MAKEDONIJE I ZAŠTITA PRAVA DETETA – PETNAEST GODINA ISKUSTVA

  259

  Mr Jovanka Vuković

  SISTEM DJEČIJE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE I RIZICI MALOLJETNIČKOG RAĐANJA

  280

   

  RAZLIČITIASPEKTI PRAVA DJETETA

  Krivičnopravni aspekt

   

  Akademik prof. dr Miodrag Simović,Doc. dr Vladimir M. Simović

  KARAKTERISTIKE MALOLJETNIČKOG KRIVIČNOG PRAVA U REPUBLICI SRPSKOJ

  295

  Prof. dr Zorica Mršević

  KRŠENJE PRAVA DETETA VRŠNJAČKIM NASILJEM

  319

  Doc. dr Marina M. Simović-Nišević

  POLITIKA GONJENJA TUŽILAŠTAVA I KAZNENA POLITIKA SUDOVA U REPUBLICI SRPSKOJ U OBLASTI MALOLJETNIČKOG KRIMINALITETA

  343

  Ass. Stefan Samardžić, mr

  KRIVIČNOPRAVNI POJAM DETETA U MEĐUNARODNIM DOKUMENTIMA I MEDICINSKI METODI UTVRĐIVANJA STAROSTI LICA

  359

   

  RAZLIČITIASPEKTI PRAVA DJETETA

  Sociološki i filozofski aspekt

   

  Prof. dr Zoran Avramović

  PORODICA, DRŽAVA I PRAVA DETETA

  379

  Dr Nenad Tupeša

  DECA KAO DAR BOŽJI

  392

   

  RODNA RAVNOPRAVNOST

   

  Prof. dr Mile Dmičić, Prof. dr Vladan Petrov, Prof. dr Darko Simović

  PRAVO NA POLITIČKO PREDSTAVLJANJE:MOGUĆNOSTI POSTIZANJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI

  403

  Prof. dr Zoran Radivojević

  MEĐUNARODNOPRAVNO REGULISANJE RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

  426

  Prof. dr Stanka Stjepanović

  NASILJE NAD NEROĐENOM DJECOM I UGROŽENOST RODNE RAVNOPRAVNOSTI

  450

  Prof. dr Slobodan Panov

  ODNOS POLOVA I VASPITANJE

  464

  Prof. dr Milan Tomić, Ass. Đorđe Marilović

  EKONOMSKI ASPEKTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

  488

  Prof. dr Stevo Pašalić

  POLNE I RODNE (NE)JEDNAKOSTI IZ DEMOGRAFSKE PERSPEKTIVE

  507

  Prof. dr Nevena Petrušić, Prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić

  MODELI RODNE SENZITIVIZACIJE OBRAZOVANJA PRAVNIKA/PRAVNICA

  519

  Prof. dr Dragan Bataveljić,Branka Bataveljić

  LJUDSKA PRAVA U REPUBLICI SRBIJI –RAVNOPRAVNOST POLOVA

  543

  Prof. dr Sreten Jugović,Doc. dr Zorica Vukašinović-Radojičić

  POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI – POČETNA ISKUSTVA REPUBLIKE SRBIJE

  563

  Dr Marina Blagojević, Mr Jelena Milinović

  SAMOHRANI RODTELJI U REPUBLICI SRPSKOJ: MALO PODRŠKE, VELIKI PROBLEMI

  578

   

  STUDENTSKI RAD

   

  Jelena Sarafijan

  PRAVA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA

  603

   

   

   

   

   

   

  Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Sjedište

  Alekse Šantića br.3
  71420 Pale
  Republika Srpska - BiH
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  Kontakt

  Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
  Bijeljina: +387 55 211 390;
  Srebrenica: +387 56 490 390;
  Fax: +387 57 226 892