to top

Biblioteka

Sveobuhvatno pretraživanje pravne građe putem interneta

S obzirom na to da živimo u digitalno doba, bilo kakvo istraživanje nemoguće je bez primjene računarskih tehnika i interneta. Zbog toga, našim korisnicima smo omogućili da sa jednog mjesta mogu pretraživati različite elektronske baze podataka iz oblasti prava, što će im, nadamo se, znatno olakšati istraživački rad.

Koliko nam je poznato, ovu vrstu usluge ne pruža nijedna biblioteka iz zemalja regiona, niti je ovakva usluga dostupna na drugim internet stranicama u ovom obimu. Ovom uslugom mogu se koristiti kako teoretičari, tako i pravni praktičari, ali i studenti i svi ostali zainteresovani za proučavanje pravne nauke i struke.

Internet građu iz oblasti prava, sistematizovali smo u nekoliko cjelina, koje obuhvataju primarne izvore (legislativu i sudsku praksu), sekundarne izvore (pravne časopise sa otvorenim pristupom i INFOTEK bazu propisa), referentne izvore (biblioteke i internet pretraživače i direktorijume), te institucije (pravne fakultete i međunarodne organizacije). Podjelu smo preuzeli iz rada prof. dr

Spiskove sistematizovanih linkova, neprestano ćemo dopunjavati, te vas pozivamo da nam u tome pomognete, šaljući nam prijedloge dopuna.


SPISAK VEZA ZA PRETRAŽIVANJE


1

Primarni izvori prava

  1) Legislativa

  2) Sudska praksa

2

Sekundarni izvori

  1) Pravni časopisi

  2) INFOTEK baza podataka

3

Referentni izvori prava

  1) Biblioteke

  2) Internet pretraživači i direktorijumi

4

Institucije

  1) Pravni fakulteti

  2) Međunarodne organizacije


Štampa El. pošta

Pretraživanje službenih glasila Republike Srpske, Federacije BiH, BiH, SR BiH i SFRJ

Biblioteka Pravnog fakulteta posjeduje sve službene glasnike Republike Srpske, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, od 1992. godine naovamo. Službeni glasnici postoje u štampanom i elektronskom obliku, a pretraživanje je moguće i putem Dikta registra.

Takođe, posjedujemo i sve službene listove SFRJ i SR BiH, objavljene do 1992. godine. S obzirom na to da se neki pravni propisi koji su bili na snazi u SFRJ i SR BiH još uvijek primjenjuju u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a ujedno predstavljaju i nezaobilazne pravno-istorijske izvore, o značaju ove zbirke izlišno je govoriti.

Ovom vrstom građe, korisnici se mogu služiti samo u prostorijama biblioteke na Palama i u Bijeljini.

Štampa El. pošta

Pretraživanje INFOTEK baze važećih pravnih propisa (Republika Srpska, Federacija BiH i kantoni, Brčko Distrikt BiH, Bosna i Hercegovina, Srbija i lokalne samouprave, Republika Hrvatska, Crna Gora)

Za razliku od većine pravnih fakulteta u regionu, korisnici naše biblioteke mogu na jednom mjestu pretraživati elektronsku bazu važećih pravnih propisa Republike Srpske, Federacije BiH i njenih kantona, Brčko Distrikta BiH, Bosne i Hercegovine, Srbije i njenih lokalnih samouprava, Republike Hrvatske i Crne Gore.

Pretraživanje je omogućeno putem INFOTEK baze Web propisa, kao najveće baze pravnih propisa u regionu, sa najnaprednijim pretraživanjem akata, prakse, modela, podataka i aktuelnosti iz oblasti prava.

Studente treće i četvrte godine prvog ciklusa, kao i sudente drugog ciklusa obučavamo za korišćenje ove baze, nakon čega dobijaju sertifikat o osposobljenosti korišćenja, kao i besplatnu šifru za jednomjesečni ograničen pristup, a sve to zahvaljujući razumijevanju i odličnoj saradnji sa zaposlenima u INFOTEK-u. Više informacija o ovoj bazi pravnih propisa, kao i o uslovima njenog komercijalnog korišćenja možete pogledati ovdje.

Štampa El. pošta

KoBRSON

Biblioteka Pravnog fakulteta, s ciljem poboljšanja uslova za bavljenje naučno-istraživačkim radom svojih nastavnika, saradnika i studenata, pristupila je KoBRSON-u – Konzorcijumu biblioteka Republike Srpske za objedinjenu nabavku naučnih informacija.

Osnovni ciljevi udruživanja u KoBRSON su: 1) optimizovana nabavka stranih naučnih informacija, 2) prelazak sa papirnih izdanja na elektronska, 3) unapređenje pristupa elektronskim informacijama, i 4) promocija domaćeg naučnog izdavaštva.

Putem ovog servisa, nastavnici, saradnici i studenti Pravnog fakulteta mogu da pristupe elektronskim bazama podataka raznovrsnog sadržaja.

Za naše korisnike najznačajnija je EBSCO platforma. Ova platforma predstavlja onlajn sistem koji pruža mogućnost pristupa različitim elektronskim bazama.

Putem EBSCO-a, omogućeno je pretraživanje velikog broja časopisa iz skoro svih oblasti ljudskog znanja od kojih je preko 10.000 u punom tekstu, sa stotinama hiljada članaka.

Pored časopisa, moguće je pretraživati i mnoštvo raznovrsnih publikacija koje nude sažetke, novinske preglede i enciklopedijske podatke.

Nastavnici i saradnici, KoBRSON-om se mogu služiti preko ličnih korisničkih naloga, a studenti putem računara u Biblioteci na Palama i u Bijeljini. U skladu sa ugovorom o pristupanju KoBRSON-u, studenti našeg fakulteta mogu se i samostalno registrovati kao korisnici ovih usluga pri Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Uputstvo za registraciju i korišćenje elektronskih baza podataka koje omogućuje NUBRS možete pogledati ovdje.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892