UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET PALE                                               
P A L E

Pale

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti III godine da se VJEŽBE iz predmeta

PRAVNO NORMIRANJE   zakazane

I GRUPA

dana 16.11.2015. godine od 13.00 – 14.30 časova

II GRUPA

dana 16.11.2015. godine od 11.00 – 12.30 časova

NEĆE ODRŽATI

novi termin održavanja vježbi biće blagovremeno objavljen

 

Pale, 15.11.2015. godine

                                                                   PRODEKAN ZA NASTAVU
                                    Doc. dr Mladenka Govedarica

Štampa