UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                   

P A L E

Srebrenica

 

O B A V J E Š T E NJ E
 

Obavještavaju se APSOLVENTI  da će se ISPIT – FEBRUARSKI ROK              

iz predmeta
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
 
održati
 
dana 20.2.2019. godine u 17.30 časova
 
umjesto 21.2.2019. godine kako je ranije bilo zakazano
na zahtjev predmetnog nastavnika

Pale,  14.2.2019. godine                                             

  Prodekan za nastavu

                                                                                                            Doc. dr Radislav Lale

Štampa