Pretraživanje službenih glasila Republike Srpske, Federacije BiH, BiH, SR BiH i SFRJ

Biblioteka Pravnog fakulteta posjeduje sve službene glasnike Republike Srpske, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, od 1992. godine naovamo. Službeni glasnici postoje u štampanom i elektronskom obliku, a pretraživanje je moguće i putem Dikta registra.

Takođe, posjedujemo i sve službene listove SFRJ i SR BiH, objavljene do 1992. godine. S obzirom na to da se neki pravni propisi koji su bili na snazi u SFRJ i SR BiH još uvijek primjenjuju u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a ujedno predstavljaju i nezaobilazne pravno-istorijske izvore, o značaju ove zbirke izlišno je govoriti.

Ovom vrstom građe, korisnici se mogu služiti samo u prostorijama biblioteke na Palama i u Bijeljini.

Štampa