Pretraživanje zbirke monografskih publikacija

S obzirom na to da u Republici Srpskoj još uvijek nije uveden Kooperativni onlajn bibliografski sistem i servis (COBISS), Biblioteka Pravnog fakulteta trenutno nije u stanju da svojim korisnicima omogući onlajn pretraživanje bibliotečkog fonda putem ovog programa. Nadamo se, da će ova vrsta obrade i pretraživanja bibliotečke građe uskoro biti moguća i u našoj biblioteci, šta zavisi od nadležnih ministarstava, a ne od nas.

Za sada, našim korisnicima možemo ponuditi neku vrstu pomoćne onlajn pretrage zbirke monografskih publikacija koju posjedujemo. Pretraga se može vršiti po imenu autora ili po nazivu publikacije, s tim da se mora navesti tačan naziv djela odnosno autora.

Popis monografskih publikacija

Biblioteka u zbirci monografskih publikacija posjeduje i određen broj magistarskih i doktorskih radova koji su odbranjeni na našem i na pravnim fakultetima iz okruženja.

Spisak magistarskih teza: ćirilica : latinica

Spisak doktorskih disertacija: ćirilica : latinica

Štampa