Oglasna tabla

Nastava iz predmeta: Teorija vanparničnog postupka - master studij

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

P A L E

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa – master studija u Palama, da će se konsultativna nastava iz nastavnog predmeta

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

Održati u subotu 09.06.2018. godine od 09.00 do 12.00 časova

Pale, 06.06.2018. godine                                                       

PRODEKAN ZA NASTAVU

                                                                                                 Doc. dr Radislav Lale s.r.

Štampa