Oglasna tabla

Ovjera prvog i upis drugog semestra II (drugog) ciklusa master studija

O B A V J E Š T E NJE

Obavještavaju se studenti II (drugog) ciklusa – master studija koji su upisani u I (prvu) godinu u školskoj 2017/2018. godini da će se

ovjera prvog i upis drugog semestra vršiti od 20.02.2018. godine do 06.03.2018. godine.

Za ovjeru, odnosno upis semestra je potrebno:

-          Dostaviti uplatnice za drugu ratu školarine: za redovne samofinansirajuće studente 440,00 KM (396,00 KM + 44,00 KM);

-          Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24,00 KM + 16,00 KM);

-          Dostaviti obrasce za ovjeru zimskog i upis lјetnjeg semestra (semestralni list i prijavni semestralni list mogu se preuzeti u službi Faklulteta, a prethodno uplatiti 2,00 KM i dostaviti uplatnicu)

-          Dostaviti indeks sa svim potpisima.

Detalјne informacije možete dobiti u službi Fakulteta na broj: 057/226-609 i 055/211-390.

Pale, 19.02.2018. godine                                                       

Studentska služba

                                                                                             Pravnog fakulteta UIS

Štampa