Oglasna tabla

Rang lista kandidata za upis na II (drugi) ciklus - master studija na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu

Broj: 113-II/17

Datum: 24.10.2017. godine

RANG LISTA

Kandidata za upis na II (drugi) ciklus – master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa sjedištem u Palama, drugi upisni rok, dana 24.10.2017. godine

  STUDIJSKI PROGRAM KRIVIČNO PRAVO

REDOVNI STUDIJ

REDNI BROJ PREZIME (očevo ime)  IME BROJ BODOVA
1. Novaković (Zoran) Isidora 8,77
2. Kadrić (Kasim) Aida 7,11

Zaklјučeno sa rednim brojem 2 (dva).

STUDIJSKI PROGRAM GRAĐANSKO PRAVO – MODUL GRAĐANSKO PRAVO

REDOVNI STUDIJ

REDNI BROJ PREZIME (očevo ime)  IME BROJ BODOVA
1. Škipina (Snježan) Aleksandra 8,03
2. Čaplјak (Momčilo) Tamara 7,35

Zaklјučeno sa rednim brojem 2 (dva).

STUDIJSKI PROGRAM JAVNO PRAVO – USTAVNOPRAVNA GRUPA PREDMETA

REDOVNI STUDIJ

REDNI BROJ PREZIME (očevo ime)  IME BROJ BODOVA
1. Šoja (Milomir) Irina 8,78

Zaklјučeno sa rednim brojem 1 (jedan).

KANDIDATI KOJI NISU PRIMLJENI:

STUDIJSKI PROGRAM JAVNO PRAVO – UPRAVNOPRAVNA GRUPA PREDMETA

REDOVNI STUDIJ

REDNI BROJ PREZIME (očevo ime)  IME BROJ BODOVA
1. Tešanović (Boro) Danka 6,94

Zaklјučeno sa rednim brojem 1 (jedan).

 

Štampa