Oglasna tabla

Rang lista kandidata za upis na II (drugi) ciklus - master studija na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu

RANG LISTA

Kandidata za upis na II (drugi) ciklus – master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa sjedištem u Palama, prvi upisni rok, dana 26.09.2017. godine

  STUDIJSKI PROGRAM KRIVIČNO PRAVO

REDOVNI STUDIJ

Rb PREZIME (očevo ime)  IME BROJ BODOVA
1. Kukić (Tomislav) Saša 7,62

Zaklјučeno sa rednim brojem 1 (jedan).

Štampa