Oglasna tabla

Ispit iz predmeta: Akti uprave i upravne procedure - master studij

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU                                           
PRAVNI FAKULTET
P A L E

O B A V J E Š T E NЈ E

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa- master studija u Palama, da će se ispit iz nastavnog predmeta

AKTI UPRAVE I UPRAVNE PROCEDURE

održati

Dana 24.06.2017. godine od 09.00 časova

(umjesto 17.06.2017. godine kako je ranije bilo zakazano)

Na zahtjev predmetnog nastavnika

Pale, 24.05.2017. godine                                                   

PRODEKAN ZA NASTAVU
Doc. dr Radislav Lale, s.r.

Štampa