Oglasna tabla

Konsultativna nastava iz predmeta Uporedno ustavno pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

P A L E

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se studenti prve godine drugog ciklusa – master studija u Palama, da će se konsultativna nastava iz predmeta

UPOREDNO USTAVNO  PRAVO

Održati

U srijedu 12.04.2017.  godine od 18.00 časova u kabinetu broj 84.

 

Pale, 12.04.2017. godine                                                      

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Radislav  Lale. s.r.

Štampa