Oglasna tabla

Konsultativna nastava iz predmeta Uporedno ustavno pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

P A L E

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se studenti prve godine drugog ciklusa – master studija u Palama,

da će se konsultativna nastava iz predmeta Uporedno ustavno pravo

održatiu srijedu 22.03.2017.  godine od 18.00 časova u kabinetu broj 84.

 

Pale, 21.03.2017. godine                                                      

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Radislav  Lale, s.r.

Štampa