Oglasna tabla

Konsultativna nastava iz predmeta: Uporedno ustavno pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU                                          

PRAVNI FAKULTET

P A L E

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se studenti prve godine drugog ciklusa – master studija u Palama,

da će se konsultativna nastava iz predmeta: Uporedno ustavno  pravo, održati:

 

u četvrtak 23.02.2017.  godine od 16.30 – 18.00 časova

u petak 24.02.2017.  godine od 16.30 – 18.00 časova

 

Pale, 20.02.2017. godine                                                      

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Radislav Lale, s. r.

Štampa