Oglasna tabla

Konsultativna nastava iz nastavnog predmeta: Maloljetničko krivično pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU                                          

PRAVNI FAKULTET

P A L E

PALE

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se studenti I (prve) godine drugog ciklusa- master studija u Palama,

da će se konsultativna nastava iz nastavnog predmeta

Maloljetničko krivično pravo, održati:

1

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

-obavezni predmet-

Dana 26.01.2017. godine od 15.00 – 16.00 časova

Dana 01.02.2017. godine od 15.00 – 16.00 časova

Dana 02.02.2017. godine od 15.00 – 16.00 časova

Dana 15.02.2017. godine od 16.00 – 17.00 časova

Dana 16.02.2017. godine od 15.00 – 16.00 časova

umjesto ranije objavlјenih termina.

 

Pale, 12.01.2017. godine                                                     

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Radislav Lale, s.r.

Štampa