Oglasna tabla

Konsultativna nastava iz nastavnog predmeta Viktimologija

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU                                          

PRAVNI FAKULTET

P A L E

PALE

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa- master studija u Palama, da će se

konsultativna nastava iz nastavnog predmeta

Viktimologija održati

u četvrtak 16.02.2017. godine od 16.00 – 18.00 časova

(umjesto 19.01.2016. godine kako je ranije bilo zakazano)

 

Pale, 12.01.2017. godine                                                     

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Radislav Lale, s.r.

Štampa