Oglasna tabla

Ispit iz predmeta: Prava djeteta - master studij

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET
P A L E

O B A V J E Š T E NЈ E

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa- master studija na Palama da će se ispit iz nastavnog predmeta

PRAVA DJETETA

Održati

dana  07.09.2016. godine u 09.00 časova

(umjesto 02.09.2016. godine kako je ranije bilo zakazano)

Pale, 29.08.2016. godine                                                                       

D E K A N     

Prof. dr Radomir V. Lukić

Štampa