Oglasna tabla

Nastava iz predmeta: Teorija vanparničnog postupka

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

P A L E

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  drugog ciklusa – master studija u Palama, da će se konsultativna nastava iz nastavnog predmeta

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

Održati u  četvrtak 30.05.2019. godine od 18.00 do 20.00 časova

Pale, 25.04.2019. godine                                                         

PRODEKAN  ZA NASTAVU

                                                                                                    Doc. dr Radislav Lale s.r.

Štampa