Nastava

Raspored konsultativne nastave za zimski semestar akademske 2019/2020. godine

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ                      

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

П А Л Е

Р А С П О Р Е Д

Консултативне наставе за студенте другог циклуса студија у зимском семестру  академске 2019/2020. године

П А Л Е

Р.Б.

ПРЕДМЕТ

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

-обавезни предмет-

Дана 14.11.2019. године од 17.00 - 18.00 часова

Дана 27.11.2019. године од 17.00 - 18.00 часова

Дана 11.12.2019. године од 17.30 - 18.30 часова

Дана 16.12.2019. године од 17.00 – 18.00 часова

Дана 17.12.2019. године од  18.30 часова

2.

МАЛОЉЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО

-обавезни предмет-

Дана 26.11.2019. године од 16.00 часова

Дана 10.12.2019. године од 17.00 - 20.00 часова

Дана 16.01.2020. године од 17.00 часова

Дана 28.01.2020. године од 17.00 часова

3.

ПРАВНИ ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

-обавезни предмет-

Дана 12.11.2019. године од 13.30 часова

Дана 29.11.2019. године од 14.00 - 17.00 часова

Дана 11.12.2019. године од 18.30 часова

Дана 12.12.2019. године од 10.00 – 13.00 часова

Дана 27.12.2019. године од 13.00 часова

 

4.

УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО

-обавезни предмет-

Дана 22.11.2019. године од 17.00 – 18.30 часова

Дана 28.11.2019. године од 17.00 – 18.30 часова

Дана 04.12.2019. године од 18.00 – 19.30 часова

Дана 12.12.2019. године од 17.00 – 18.30 часова

Дана 18.12.2019. године од 17.00 – 18.30 часова

Дана 26.12.2019. године од 17.00 – 18.30 часова

Дана 27.12.2019. године од 17.00 – 18.30 часова

4.

ПРАВА ДЈЕТЕТА

-изборни предмет-

Дана 11.11.2019. године од 14.00 часова

Дана 29.11.2019. године од 14.00 - 17.00 часова

Дана 11.12.2019. године од 18.30 часова

Дана 12.12.2019. године од 10.00 – 13.00 часова

Дана 27.12.2019. године од 13.00 часова

 

5.

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО – УГОВОРНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ

-изборни предмет-

Дана 11.11.2019. године од 15.00 часова

Дана 29.11.2019. године од 14.00 - 17.00 часова

Дана 11.12.2019. године од 18.30 часова

Дана 12.12.2019. године од 10.00 – 13.00 часова

Дана 27.12.2019. године од 13.00 часова

 

6.

ВИКТИМОЛОГИЈА

-изборни предмет-

Дана 13.11.2019. године од 17.00 часова

Дана 4.12.2019. године од 17.00 - 20.00 часова

Дана 17.12.2019. године од 17.00 - 20.00 часова

Дана 15.01.2020. године од 17.00 – 19.00 часова

Дана 29.01.2020. године од 17.00 часова

 

7.

МЕЂУНАРОДНОПРАВНА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

-изборни предмет-

Дана 13.11.2019. године од 17.00 часова

Дана 11.12.2019. године од 18.30 – 21.00 часова

Дана 12.12.2019. године од 15.00 – 17.00 часова

Остали термини биће накнадно објављени

                                                                                                                ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

                                                                                                                Доц. др Радислав Лале, с.р.

 

Štampa