Nastava

Nastava iz predmeta: Teorija vanparničnog postupka - master studij

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO 
P A Л E

O B A В J E Š T E Њ E

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa – master studija u Palama, da će se konsultativna nastava iz nastavnog predmeta 
TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA
Održati u srijedu 12.06.2019. godine od 19.00 časova

Pale, 06.06.2019. godine


Prodekan za nastavu

Doc. dr Radislav Lale

Štampa