to top

Postdiplomski studij

Pale

Ispiti

Raspored ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – u junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

Pale

 

RASPORED

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – krivičnopravni smjer, u akademskoj 2022/23. godini, u junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku

 

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 30. 6. 2023. godine u 10.00  časova

II TERMIN

dana  11. 7. 2023. godine u 10.00  časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana  14. 9. 2023. godine u 10.00  časova

II TERMIN

dana  28. 9. 2023. godine u 10.00 časova

2.

 

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 23. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 10. 7. 2023. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 7. 9. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 21. 9. 2023. godine u 11.00 časova

3.

 

VIKTIMOLOGIJA

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 23. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 10. 7. 2023. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 7. 9. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 21. 9. 2023. godine u 11.00 časova

4.

 

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

I TERMIN

dana  15. 6. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 1. 7. 2023.godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana  13. 9. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana  27. 9. 2023. godine u 15.00 časova

5.

 

PRAVO IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 15. 6. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 1. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 13. 9. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 27. 9. 2023. godine u 15.00 časova

 

RASPORED

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – javnopravni smjer, u akademskoj 2022/23. godini, u junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku

 

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 30. 6. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 11. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 14. 9. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 28. 9. 2023. godine u 10.00 časova

2.

 

UPOREDNO USTAVNO PRAVO

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 28. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 13. 7. 2023. godine u 11.00 časovа

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 7. 9. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 27. 9. 2023. godine u 11.00 časova

3.

 

RADNI SPOROVI

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 14. 6. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 11. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 6. 9. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 19. 9. 2023. godine u 10.00 časova

4.

 

KOLEKTIVNI UGOVORI O RADU

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 14. 6. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 11. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 6. 9. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 19. 9. 2023. godine u 10.00 časova

5.

AKTI UPRAVE I UPRAVNE PROCEDURE

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

дана 12. 6. 2023. године у 10.00 часова

II TERMIN

дана 6. 7. 2023. године у 10.00 часова

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 5. 9. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 18. 9. 2023. godine u 10.00 časova

6.

SUDSKA KONTROLA UPRAVE

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

дана 12. 6. 2023. године у 10.00 часова

II TERMIN

дана 6. 7. 2023. године у 10.00 часова

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 5. 9. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 18. 9. 2023. godine u 10.00 časova

7.

 

PORESKO PRAVO

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 22. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 5. 7. 2023. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 8. 9. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 20. 9. 2023. godine u 11.00 časova

8.

IZBORNO PRAVO

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 28. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 13. 7. 2023. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 7. 9. 2023. godine u  11.00 časova

II TERMIN

dana 27. 9. 2023. godine u  11.00 časova

9.

MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 13. 6. 2023.godine u  10.00 časova

dana 29. 6. 2023.godine u  10.00 časova

II TERMIN

dana 3. 7. 2023. godine u  10.00 časova

dana 12. 7. 2023. godine u  10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 28. 8. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 11. 9. 2023. godine u 10.00 časova

 

 

 

 

RASPORED

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer –  modul građansko pravo, u akademskoj 2022/23. godini, u junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

 

l TERMIN

dana 30. 6. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana  11. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

dana 14. 9. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 28. 9. 2023. godine u 10.00 časova

2.

 

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 14. 6. 2023. godine u 09.00 часова

II TERMIN

dana 7. 7. 2023.godine u 09.00 часова

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 6. 9. 2023. godine u 09.00 часова

II TERMIN

dana 26. 9. 2023. godine u 09.00 časova

3.

 

PRAVA DJETETA

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 22. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana  5. 7. 2023. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

danа 8. 9. 2023.godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 20. 9. 2023. godine u 11.00 časova

4.

 

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 20. 6. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 4. 7. 2023. godine u 15.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

TERMIN

dana 4. 9. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 26. 9. 2023. godine u 15.00 časova

5.

 NOTARIJALNO PRAVO

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana  22. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 5. 7. 2023. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 8. 9. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 20. 9. 2023. godine u 11.00 časova

6.

 

TEORIJA IZVRŠNOG POSTUPKA

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 20. 6. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 4. 7. 2023. godine u 15.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 4. 9. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 26. 9. 2023. godine u 15.00 časova

 

Pale, april 2023. godine

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin, s.r.

DEKAN

Prof. dr Goran Marković, s.r.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892