to top

Postdiplomski studij

Pale

Ispiti

Raspored ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – u martovskom, aprilskom, majskom, junskom i septembarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

Pale

 

RASPORED

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – krivičnopravni smjer u martovskom, aprilskom, majskom, junskom i septembarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

MARTOVSKI

Dana 10.3.2023. godine u 14.00 časova

APRILSKI

Dana 7.4.2023. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 12.5.2023. godine u 14.00 časova

JUNSKI

Dana 30.6.2023. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 14.9.2023. godine u 10.00 časova

 

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

MARTOVSKI

Dana 20.3.2023. godine u 11.00 časova

APRILSKI

Dana 10.4.2023. godine u 13.30 časova

MAJSKI

Dana 26.5.2023. godine u 11.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023.  godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023.  godine u __.00 časova

 

VIKTIMOLOGIJA

MARTOVSKI

Dana 20.3.2023. godine u 11.00 časova

APRILSKI

Dana 10.4.2023. godine u 13.30 časova

MAJSKI

Dana 26.5.2023. godine u 11.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023.  godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023.  godine u __.00 časova

 

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

MARTOVSKI

Dana 14.3.2023. godine u 12.00 časova

APRILSKI

Dana 11.4.2023. godine u 13.00 časova

MAJSKI

Dana 11.5.2023. godine u 17.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023.  godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023.  godine u __.00 časova

 

PRAVO IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

MARTOVSKI

Dana 14.3.2023. godine u 12.00 časova

APRILSKI

Dana 11.4.2023. godine u 13.00 časova

MAJSKI

Dana 11.5.2023. godine u 17.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023.  godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023.  godine u __.00 časova

 

 

RASPORED

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer – modul građansko pravo, u martovskom, aprilskom, majskom, junskom i septembarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

MARTOVSKI

Dana 10.3.2023. godine u 14.00 časova

APRILSKI

Dana 7.4.2023. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 12.5.2023. godine u 14.00 časova

JUNSKI

Dana 30.6.2023. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 14.9.2023. godine u 10.00 časova

 

 

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

MARTOVSKI

Dana 21.3.2023. godine u 15.00 časova

APRILSKI

Dana 5.4.2023. godine u 14.30 časova

 

MAJSKI

Dana __.5.2023. godine u __.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023. godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023. godine u __.00 časova

 

PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO

MARTOVSKI

Dana 24.3.2023. godine u 12.30 časova

APRILSKI

Dana 21.4.2023. godine u 09.00 časova

MAJSKI

Dana 26.5.2023. godine u 12.30 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023. godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023. godine u __.00 časova

 

 

PRAVA DJETETA

MARTOVSKI

Dana 21.3.2023. godine u 15.00 časova

APRILSKI

Dana 3.4.2023. godine u 15.00 časova

 

MAJSKI

Dana __.5.2023. godine u __.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023. godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023. godine u __.00 časova

 

NOTARIJALNO PRAVO

MARTOVSKI

Dana 21.3.2023. godine u 15.00 časova

APRILSKI

Dana 3.4.2023. godine u 15.00 časova

 

MAJSKI

Dana __.5.2023. godine u __.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023. godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023. godine u __.00 časova

 

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

MARTOVSKI

Dana 24.3.2023. godine u 12.30 časova

APRILSKI

Dana 21.4.2023. godine u 09.00 časova

MAJSKI

Dana 26.5.2023. godine u 12.30 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023. godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023. godine u __.00 časova

 

TEORIJA IZVRŠNOG POSTUPKA

MARTOVSKI

Dana 24.3.2023. godine u 12.30 časova

APRILSKI

Dana 21.4.2023. godine u 09.00 časova

MAJSKI

Dana 26.5.2023. godine u 12.30 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023. godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023. godine u __.00 časova

 

 

IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA

MARTOVSKI

Dana __.3.2023. godine u __.00 časova

APRILSKI

Dana __. 4.2023. godine u __.00 časova

 

MAJSKI

Dana __.5.2023. godine u __.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023. godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023. godine u __.00 časova

 

 

 

RASPORED

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer - modul poslovno pravo, u martovskom, aprilskom, majskom, junskom i septembarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

MARTOVSKI

Dana 10.3.2023. godine u 14.00 časova

APRILSKI

Dana 7.4.2023. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 12.5.2023. godine u 14.00 časova

JUNSKI

Dana 30.6.2023. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 14.9.2023. godine u 10.00 časova

 

MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO DRUŠTAVA

MARTOVSKI

Dana 7.3.2023. godine u 14.00 časova

APRILSKI

Dana 18.4.2023. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 16.5.2023. godine u 14.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023.  godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023.  godine u __.00 časova

 

MEĐUNARODNI PROMET USLUGA

MARTOVSKI

Dana 7.3.2023. godine u 14.00 časova

APRILSKI

Dana 18.4.2023. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 16.5.2023. godine u 14.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023.  godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023.  godine u __.00 časova

 

PRAVO KONKURENCIJE

MARTOVSKI

Dana 7.3.2023. godine u 14.00 časova

APRILSKI

Dana 18.4.2023. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 16.5.2023. godine u 14.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023.  godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023.  godine u __.00 časova

 

 

 

MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

MARTOVSKI

Dana 25.3.2023. godine u 10.00 časova

APRILSKI

Dana 25.4.2023. godine u 10.00 časova

MAJSKI

Dana 30.5.2023. godine u 10.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023.  godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023.  godine u __.00 časova

 

STEČAJNO PRAVO

MARTOVSKI

Dana 24.3.2023. godine u 12.30 časova

APRILSKI

Dana 21.4.2023. godine u 09.00 časova

MAJSKI

Dana 26.5.2023. godine u 12.30 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023.  godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023.  godine u __.00 časova

 

 

RASPORED

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – javnopravni smjer, martovskom, aprilskom, majskom, junskom i septembarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

MARTOVSKI

Dana 10.3.2023. godine u 14.00 časova

APRILSKI

Dana 7.4.2023. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 12.5.2023. godine u 14.00 časova

JUNSKI

Dana 30.6.2023. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 14.9.2023. godine u 10.00 časova

 

UPOREDNO USTAVNO PRAVO

MARTOVSKI

Dana 9.3.2023. godine u 13.00 časova

APRILSKI

Dana 6.4.2023. godine u 13.00 časova

 

MAJSKI

Dana __.5.2023. godine u __.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023. godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023. godine u __.00 časova

 

 

 

 

 

USTAVNO SUDSTVO

MARTOVSKI

Dana 10.3.2023. godine u 14.00 časova

APRILSKI

Dana 7.4.2023. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 12.5.2023. godine u 14.00 časova

JUNSKI

Dana 30.6.2023. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 14.9.2023. godine u 10.00 časova

 

IZBORNO PRAVO

MARTOVSKI

Dana 9.3.2023. godine u _13.00 časova

APRILSKI

Dana 6.4.2023. godine u 13.00 časova

 

MAJSKI

Dana __.5.2023. godine u __.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023. godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023. godine u __.00 časova

 

RADNI SPOROVI

MARTOVSKI

Dana 6.3.2023. godine u 14.00 časova

APRILSKI

Dana 5.4.2023. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 3.5.2023. godine u 14.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023.  godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023.  godine u __.00 časova

 

KOLEKTIVNI UGOVORI O RADU

MARTOVSKI

Dana 6.3.2023. godine u 14.00 časova

APRILSKI

Dana 5.4.2023. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 3.5.2023. godine u 14.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023.  godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023.  godine u __.00 časova

 

MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

MARTOVSKI

Dana 30.3.2023. godine u 14.00 časova

APRILSKI

Dana 13.4.2023. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 15.5. 2023. godine u 14.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023.  godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023.  godine u __.00 časova

 

 

AKTI UPRAVE I UPRAVNE PROCEDURE

MARTOVSKI

Dana 10.3.2023. godine u 15.00 časova

APRILSKI

Dana 6.4.2023. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 4.5.2023. godine u 14.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023.  godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023.  godine u __.00 časova

 

SUDSKA KONTROLA UPRAVE

MARTOVSKI

Dana 10.3.2023. godine u 15.00 časova

APRILSKI

Dana 6.4.2023. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 4.5.2023. godine u 14.00 časova

JUNSKI

Dana __.6.2023.  godine u __.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana __.9.2023.  godine u __.00 časova

 

Pale, februar 2023. godine

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin, s.r.

DEKAN

Prof. dr Goran Marković, s.r.

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892