to top

Postdiplomski studij

Pale

Ispiti

Raspored ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – u oktobarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

PALE                                           

 

RASPORED

Ispita za ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – krivičnopravni smjer u oktobarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 14.10.2022. godine u 15.00 časova

 

II TERMIN

Dana 1.11.2022. godine u 14.00 časova

Dana 3.11.2022. godine u 15.00 časova

 

 

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 6.10.2022. godine u 11.00 časova

 

II TERMIN

Dana 27.10.2022. godine u 11.00 časova

 

 

VIKTIMOLOGIJA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 6.10.2022. godine u 11.00 časova

 

II TERMIN

Dana 27.10.2022. godine u 11.00 časova

 

 

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 04.10.2022. godine u 17.00 časova

 

II TERMIN

Dana 19.10.2022. godine u 17.00 časova

 

 

PRAVO IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 04.10.2022. godine u 17.00 časova

 

II TERMIN

Dana 19.10.2022. godine u 17.00 časova

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer - modul građansko pravo, u oktobarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 14.10.2022. godine u 15.00 časova

 

II TERMIN

Dana 1.11.2022. godine u 14.00 časova

Dana 3.11.2022. godine u 15.00 časova

 

 

 

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 11.10.2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

Dana 26.10.2022. godine u 09.00 časova

Dana 4.11.2022. godine u 10.00 časova 

 

 

PRAVA DJETETA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 11.10.2022. godine u 15.00 časova

 

II TERMIN

Dana 24.10.2022. godine u 15.00 časova

 

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 08.10.2022. godine u 12.30 časova

Dana 12.10.2022. godine u 17.00 časova

 

II TERMIN

Dana 22.10.2022. godine u 12:30 časova

 

 

TEORIJA IZVRŠNOG POSTUPKA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 08.10.2022. godine u 12.30 časova

Dana 12.10.2022. godine u 17.00 časova

 

II TERMIN

Dana 22.10.2022. godine u 12:30 časova

 

 

 

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana ____.2022. godine u _____ časova

 

II TERMIN

Dana ____.2022. godine u _____ časova

 

 

 

IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana ____.2022. godine u _____ časova

 

II TERMIN

Dana ____.2022. godine u _____ časova

 

 

 

RASPORED

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer - modul poslovno pravo, u oktobarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 14.10.2022. godine u 15.00 časova

 

II TERMIN

Dana 1.11.2022. godine u 14.00 časova

Dana 3.11.2022. godine u 15.00 časova

 

 

MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO DRUŠTAVA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 10.10.2022. godine u 13.00 časova

 

II TERMIN

Dana 28.10.2022. godine u 13.00 časova

 

 

MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 05.10.2022. godine u 15.00 časova

 

II TERMIN

Dana 21.10.2022. godine u 15.00 časova

 

 

STEČAJNO PRAVO

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 08.10.2022. godine u 12.30 časova

Dana 12.10.2022. godine u 17.00 časova

 

II TERMIN

Dana 22.10.2022. godine u 12:30 časova

 

 

 

RASPORED

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – javnopravni smjer, u oktobarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 14.10.2022. godine u 15.00 časova

 

II TERMIN

Dana 1.11.2022. godine u 14.00 časova

Dana 3.11.2022. godine u 15.00 časova

 

 

UPOREDNO USTAVNO PRAVO

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 13.10.2022. godine u 13.00 časova

 

II TERMIN

Dana 28.10.2022. godine u 13.00 časova

Dana 4.11.2022. godine u 10.00 časova 

 

 

 

RADNI SPOROVI

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 06.10.2022. godine u 08.30 časova

 

II TERMIN

Dana 17.10.2022. godine u 08.30 časova

 

 

KOLEKTIVNI UGOVORI O RADU

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 06.10.2022. godine u 08.30 časova

 

II TERMIN

Dana 17.10.2022. godine u 08.30 časova

 

 

 

AKTI UPRAVE I UPRAVNE PROCEDURE

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 13.10.2022. godine u 14.00 časova

 

II TERMIN

Dana 24.10.2022. godine u 14.00 časova

 

 

SUDSKA KONTROLA UPRAVE

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 13.10.2022. godine u 14.00 časova

 

II TERMIN

Dana 24.10.2022. godine u 14.00 časova

 

 

Pale, septembar 2022. godine       

 

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin, s.r.

DEKAN

Prof. dr Goran Marković, s.r.

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892