to top

Postdiplomski studij

Pale

Ispiti

Raspored ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija u junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku akademske 2021/22. g.

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

Pale

RASPORED

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – krivičnopravni smjer, u akademskoj 2021/22. godini, u junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

Dana 21. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 7. 7. 2022. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 13. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 30. 9. 2022. godine u 10.00 časova

Parcijalni ispit

Dana 30. 9. 2022. godine u 14.00 časova

Usmeni dio ispita

Dana 1. 10. 2022. godine u 10.00 časova

2.

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 21. 6. 2022. godine u 16.00 časova

II TERMIN

Dana 6. 7. 2022. godine u 16.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 6. 9. 2022. godine u 16.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

3.

 VIKTIMOLOGIJA

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 21. 6. 2022. godine u 16.00 časova

II TERMIN

Dana 6. 7. 2022. godine u 16.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 6. 9. 2022. godine u 16.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

4.

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 16. 6. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

Dana 5. 7. 2022. godine u 15.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 8. 9. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

Dana 29. 9. 2022. godine u 15.00 časova

5.

PRAVO IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 16. 6. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

Dana 5. 7. 2022. godine u 15.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 8. 9. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

Dana 29. 9. 2022. godine u 15.00 časova

 

 

RASPORED                                             

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – javnopravni smjer, u akademskoj 2021/22. godini, u junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

Dana 21. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 7. 7. 2022. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 13. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 30. 9. 2022. godine u 10.00 časova

Parcijalni ispit

Dana 30. 9. 2022. godine u 14.00 časova

Usmeni dio ispita

Dana 1. 10. 2022. godine u 10.00 časova

 

2.

 UPOREDNO USTAVNO PRAVO

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 23. 6. 2022. godine u 13.00 časova

II TERMIN

Dana 8. 7. 2022. godine u 11.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 8. 9. 2022. godine u 12.00 časova

Dana 13. 9. 2022. godine u 13.30 časova

II TERMIN

Dana 23. 9. 2022. godine u 12.00 časova

Dana 29. 9. 2022. godine u 15.30 časova

3.

RADNI SPOROVI

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 13. 6. 2022. godine u 08.00 časova

II TERMIN

Dana 1. 7. 2022. godine u 08.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 1. 9. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

Dana 27. 9. 2022. godine u 09.00 časova

4.

KOLEKTIVNI UGOVORI O RADU

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 13. 6. 2022. godine u 08.00 časova

II TERMIN

Dana 1. 7. 2022. godine u 08.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 1. 9. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

Dana 27. 9. 2022. godine u 09.00 časova

5.

AKTI UPRAVE I UPRAVNE PROCEDURE

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 17. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 7. 7. 2022. godine u 10.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 5. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 20. 9. 2022. godine u 10.00 časova

6.

SUDSKA KONTROLA UPRAVE

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 17. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 7. 7. 2022. godine u 10.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 5. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 20. 9. 2022. godine u 10.00 časova

 

 

RASPORED                                              

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer – modul građansko pravo, u akademskoj 2021/22. godini, u junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku

 

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

Dana 21. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 7. 7. 2022. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 13. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 30. 9. 2022. godine u 10.00 časova

Parcijalni ispit

Dana 30. 9. 2022. godine u 14.00 časova

Usmeni dio ispita

Dana 1. 10. 2022. godine u 10.00 časova

 

2.

 

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

 

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 22. 6. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

Dana 9. 7. 2022. godine u 09.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 30. 8. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

Dana 14. 9. 2022. godine u 09.00 časova

3.

 

PRAVA DJETETA

 

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 22. 6. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

Dana 9. 7. 2022. godine u 09.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 30. 8. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

Dana 14. 9. 2022. godine u 09.00 časova

4.

 

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

 

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 15. 6. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

Dana 6. 7. 2022. godine u 15.00 časova

Dana 6. 7. 2022. godine u 09.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 7. 9. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

Dana 22. 9. 2022. godine u 15.00 časova

5.

 

IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA

 

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 22. 6. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

Dana 9. 7. 2022. godine u 09.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 30. 8. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

Dana 14. 9. 2022. godine u 09.00 časova

6.

 

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU

 

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 22. 6. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

Dana 9. 7. 2022. godine u 09.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 30. 8. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

Dana 14. 9. 2022. godine u 09.00 časova

 

7.

 

TEORIJA IZVRŠNOG POSTUPKA

 

 

JUNSKO - JULSKI

l TERMIN

Dana 15. 6. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

Dana 6. 7. 2022. godine u 15.00 časova

Dana 6. 7. 2022. godine u 09.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

Dana 7. 9. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

Dana 22. 9. 2022. godine u 15.00 časova

 

RASPORED                                             

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer – modul poslovno pravo, u akademskoj 2021/22. godini, u junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

 

JUNSKO-JULSKI

 

l TERMIN

Dana 21. 6. 2022. godine u 10.00 časova

 II TERMIN

Dana 7. 7. 2022. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana 13. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 30. 9. 2022. godine u 10.00 časova

Parcijalni ispit

Dana 30. 9. 2022. godine u 14.00 časova

Usmeni dio ispita

Dana 1. 10. 2022. godine u 10.00 časova

 

2.

 

MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO DRUŠTAVA

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana 20. 6. 2022. godine u 14.00 časova

II TERMIN

Dana 6. 7. 2022. godine u 13.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana 6. 9. 2022. godine u 13.00 časova

II TERMIN

Dana 21. 9. 2022. godine u 13.00 časova

3.

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO EU

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana 14. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 4. 7. 2022. godine u 15.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

4.

 

STEČAJNO PRAVO

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana 15. 6. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

Dana 6. 7. 2022. godine u 15.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana 7. 9. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

Dana 22. 9. 2022. godine u 15.00 časova

5.

 

MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

 

l TERMIN

Dana 13. 6. 2022. godine u 14.30 časova

II TERMIN

Dana 27. 6. 2022. godine u 14.30 časova

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana 30. 8. 2022. godine u 14.00 časova

II TERMIN

Dana 20. 9. 2022. godine u 14.00 časova

Pale, maj 2022. godine

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin, s.r.

DEKAN

Prof. dr Goran Marković, s.r.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892