to top

Postdiplomski studij

Pale

Ispiti

Raspored ispita za studente prve godine drugog ciklusa studija u ljetnom semestru

Р А С П О Р Е Д

ПАЛЕ

Испита за студенте прве године другог циклуса – мастер студија – кривичноправни смјер, у академској 2020/21. години, у априлском, јунско-јулском,  септембарском и октобарском испитном року

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 13. 4. 2021. године у 13.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 29.4.2021. године у 10.00 часова

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 15. 6. 2021. године у 10.00 часова

 II ТЕРМИН

Дана 6. 7. 2021. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 13. 9. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 30. 9. 2021. године у 10.00 часова

ОКТОБАРСКИ

 

Дана 15.10.2021. године у ________

2.

МАЛОЉЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 14.04.2020. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 27. 4. 2021. године у 14.00 часова

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

ТЕРМИН

Дана 17.06.2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 14.07.2021. године у 17.00 часова

 

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

I ТЕРМИН

Дана 15.09.2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.09.2021. године у __.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана __.10.2021. године у __.00 часова

 

3.

 ВИКТИМОЛОГИЈА

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 14.04.2020. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 27. 4. 2021. године у 14.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

ТЕРМИН

Дана 17.06.2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 14.07.2021. године у 17.00 часова

 

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

ТЕРМИН

Дана 15.09.2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.09.2021. године у __.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана __.10.2021. године у __.00 часова

 

4.

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ

 

АПРИЛСКИ

-

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 23. 6. 2021. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 16. 7. 2021. године у 15.00 часова

 

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 9. 9. 2021. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24. 9. 2021. године у 15.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

5.

ПРАВО ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

 

АПРИЛСКИ

 

-

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 23. 6. 2021. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 16. 7. 2021. године у 15.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 9. 9. 2021. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24. 9. 2021. године у 15.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

 

 

Р А С П О Р Е Д 

Испита за студенте прве године другог циклуса – мастер студија – јавноправни смјер, у академској 2020/21. години, у априлском, јунско-јулском, септембарском и октобарском испитном року

 

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 13. 4. 2021. године у 13.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 29.4.2021. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 15. 6. 2021. године у 10.00 часова

 II ТЕРМИН

Дана 6. 7. 2021. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 13. 9. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 30. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана 15.10.2021. године у ________

2.

 

УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 22. 4. 2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 4. 5. 2021. године у 14.00 часова

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 23. 6. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 14. 7. 2021. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

I ТЕРМИН

Дана 9. 9. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 29. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

3.

 МЕЂУНАРОДНОПРАВНА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 14. 4. 2021. године у 12.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 27. 4. 2021. године у 14.30 часова

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 29. 6. 2021. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 14. 7. 2021. године у 13.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

I ТЕРМИН

Дана 7. 9. 2021. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 21. 9. 2021. године у 13.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

4.

УСТАВНО СУДСТВО

 

АПРИЛСКИ

-

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 15. 6. 2021. године у 10.00 часова

 II ТЕРМИН

Дана 6. 7. 2021. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 13. 9. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 30. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана 15.10.2021. године у ________

5.

ИЗБОРНО ПРАВО

 

АПРИЛСКИ

 

I ТЕРМИН

Дана 22. 4. 2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 4. 5. 2021. године у 14.00 часова

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 23. 6. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 14. 7. 2021. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 9. 9. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 29. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

6.

РАДНИ СПОРОВИ

 

АПРИЛСКИ

I ТЕРМИН

Дана 22. 4. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 5.5.2021. године у 09.00 часова

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 21. 6. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 6. 7. 2021. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 1. 9. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 16. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

7.

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ О РАДУ

 

АПРИЛСКИ

 

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 21. 6. 2021. године у 10.00 часова

 II ТЕРМИН

Дана 6. 7. 2021. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 1. 9. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 16. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

8.

АКТИ УПРАВЕ И УПРАВНЕ ПРОЦЕДУРЕ

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 15. 4. 2021. године у 12.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 26.4.2021. године у 10.00 часова

 

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 22. 6. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 7. 7. 2021. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 2. 9. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 17. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

9.

СУДСКА КОНТРОЛА УПРАВЕ

 

АПРИЛСКИ

 

-

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 22. 6. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 7. 7. 2021. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 2. 9. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 17. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

10.

УСТАВНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ 1804-1914. ГОДИНЕ

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 19. 4. 2021. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 5.5.2021. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 14. 6. 2021. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 29. 6. 2021. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 1. 9. 2021. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 16. 9. 2021. године у 11.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

дана ____________ године у ________

11.

ЦРКВА И ДРЖАВА – ИДЕЈЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ

 

АПРИЛСКИ

 

-

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 14. 6. 2021. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 29. 6. 2021. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 1. 9. 2021. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 16. 9. 2021. године у 11.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

 

 

Р А С П О Р Е Д

Испита за студенте прве године другог циклуса – мастер студија – грађанскоправни смјер – модул грађанско право, у академској 2020/21. години, у априлском, јунско-јулском, септембарском и октобарском испитном року

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 13. 4. 2021. године у 13.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 29.4.2021. године у 10.00 часова

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 15. 6. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 6. 7. 2021. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 13. 9. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 30. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана 15.10.2021. године у ________

2.

 

ПРАВНИ ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

 

 

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 14. 4. 2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 27.4.2021. године у 09.00 часова

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 24. 6. 2021. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 10. 7. 2021. године у 09.00 часова

Дана 17. 7. 2021. године у 09.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 2. 9. 2021. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 17. 9. 2021. године у 09.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

3.

 

ПРАВА ДЈЕТЕТА

 

 

 

АПРИЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 14. 4. 2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 27.4.2021. године у 09.00 часова

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 24. 6. 2021. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 10. 7. 2021. године у 09.00 часова

Дана 17. 7. 2021. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 2. 9. 2021. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 17. 9. 2021. године у 09.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

4.

 

ТЕОРИЈА ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

 

 

 

АПРИЛСКИ

 

-

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 30. 6. 2021. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 15. 7. 2021. године у 09.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 8. 9. 2021. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 22. 9. 2021. године у 09.30 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

дана ____________ године у ________

5.

 

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ СУПРУЖНИКА

 

 

 

АПРИЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 14. 4. 2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 27.4.2021. године у 09.00 часова

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 24. 6. 2021. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 10. 7. 2021. године у 09.00 часова

Дана 17. 7. 2021. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

I ТЕРМИН

Дана 2. 9. 2021. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 17. 9. 2021. године у 09.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

6.

 

ТЕОРИЈА ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА

 

 

 

АПРИЛСКИ

I ТЕРМИН

Дана 14. 4. 2021. године у 12.30 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 26. 4. 2021. године у 17.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 30. 6. 2021. године у 09.30 часова

 II ТЕРМИН

Дана 15. 7. 2021. године у 09.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 8. 9. 2021. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 22. 9. 2021. године у 09.30 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

 

Р А С П О Р Е Д

Испита за студенте прве године другог циклуса – мастер студија – грађанскоправни смјер – модул пословно право, у академској 2020/21. години, у априлском, јунско-јулском, септембарском и октобарском испитном року

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 13. 4. 2021. године у 13.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 29.4.2021. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 15. 6. 2021. године у 10.00 часова

 II ТЕРМИН

Дана 6. 7. 2021. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 13. 9. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 30. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана 15.10.2021. године у ________

2.

 

МЕЂУНАРОДНО И УПОРЕДНО ПРАВО ДРУШТАВА

ИСПИТИВАЧ

Проф. др

Страхиња Миљковић

 

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 13. 4. 2021. године у 11.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 27. 4. 2021. године у 11.00 часова

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана __.__. 2021. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.__. 2021. године у __.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана__.__. 2021. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __. __. 2021. године у __.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

 

3.

 

 

МЕЂУНАРОДНО И УПОРЕДНО ПРАВО ДРУШТАВА

ИСПИТИВАЧ

Проф. др

ДијанаМарковић-Бајаловић

АПРИЛСКИ

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 8.7. 2021. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.7. 2021. године у 12.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 10.9. 2021. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 27.9. 2021. године у 17.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

4.

 

МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО ЕУ

 

 

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 19. 4. 2021. године у 13.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 29.4.2021. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана __.__. 2021. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.__. 2021. године у __.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана__.__. 2021. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __. __. 2021. године у __.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

5.

 

СТЕЧАЈНО ПРАВО

 

 

 

АПРИЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 14. 4. 2021. године у 12.30 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 26. 4. 2021. године у 17.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 30. 6. 2021. године у 09.30 часова

 II ТЕРМИН

Дана 15. 7. 2021. године у 09.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 8. 9. 2021. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 22. 9. 2021. године у 09.30 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

6.

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОМЕТ УСЛУГА

ИСПИТИВАЧ

Доц. др

Дамјан Даниловић

 

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 6. 4. 2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 16.4.2021. године у 14.00 часова

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 28. 6. 2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 13. 7. 2021. године у 14.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 6. 9. 2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 23. 9. 2021. године у 14.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

 

7.

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОМЕТ УСЛУГА

ИСПИТИВАЧ

Проф. др

ДијанаМарковић-Бајаловић

АПРИЛСКИ

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 8.7. 2021. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.7. 2021. године у 12.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 10.9. 2021. године у15.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 27.9. 2021. године у 17.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

8.

 

ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ

ИСПИТИВАЧ

Доц. др

Дамјан Даниловић

 

 

 

АПРИЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 6. 4. 2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 16.4.2021. године у 14.00 часова

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 28. 6. 2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 13. 7. 2021. године у 14.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 6. 9. 2021. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 23. 9. 2021. године у 14.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

 

9.

 

 

ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ

ИСПИТИВАЧ

Проф. др

ДијанаМарковић-Бајаловић

АПРИЛСКИ

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 8.7. 2021. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.7. 2021. године у 12.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 10.9.2021. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 27.9 2021. године у 17.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

10.

 

МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО

 

 

 

АПРИЛСКИ

 

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

I ТЕРМИН

Дана __.__. 2021. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.__. 2021. године у __.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

I ТЕРМИН

Дана__.__. 2021. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __. __. 2021. године у __.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

 

Пале, јули 2021. године

                                                                    ДЕКАН

Проф. др Горан Марковић

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);