to top

Postdiplomski studij

Pale

Ispiti

Raspored ispita za apsolvente II ciklusa u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

П А Л Е

                                           

Р А С П О Р Е Д 

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – општи смјер,

у академској 2019/20. години,  у априлском, јунско-јулском, августовском, септембарском и октобарском испитном року

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВНИХ НАУКА

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 17.06.2020. године у 09.00 часова

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 07.07.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.07.2020. године у 09.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 18.08.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 10.09.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.09.2020. године у 09.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

2.

 

МАЛОЉЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 17.06.2020. године у 09.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 04.07.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 17.07.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 26.08.2020. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 08.09.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.09.2020. године у 16.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

3.

 

ПРАВНИ ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 16.06.2020. године у 09.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 02.07.2020. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 17.07.2020. године у 09.30 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 21.08.2020. године у 09.30 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 08.09.2020. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 23.09.2020. године у 09.30 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

4.

 

УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 09.06.2020. године у 13.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 09.07.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.07.2020. године у 13.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 27.08.2020. године у 13.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 16.09.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 30.09.2020. године у 13.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часовa

5.

ПРАВОСУДНО ОРГАНИЗАЦИОНО ПРАВО

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 10.06.2020. године у 14.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 30.06.2020. године у 15.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 20.07.2020. године у 15.30 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 25.08.2020. године у 15.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 09.09.2020. године у 15.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 23.09.2020. године у 15.03 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

6.

 

ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ

 

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 19.06.2020. године у 14.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана __.07.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.07.2020. године у __.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана __.08.2020. године у __.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.09.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.09.2020. године у __.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

7.

 

РАДНИ СПОРОВИ

 

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 18.06.2020. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 08.07.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 28.07.2020. године у 10.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 27.08.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 15.09.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 30.09.2020. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часовa 

8.

 

НОТАРИЈАЛНО ПРАВО

 

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 12.06.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 06.07.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.07.2020. године у 11.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 20.08.2020. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 10.09.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 29.09.2020. године у 11.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

9.

 

АКТИ УПРАВЕ И УПРАВНЕ ПРОЦЕДУРЕ

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана __.06.2020. године у __.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана __.06.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.07.2020. године у __.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана __.08.2020. године у __.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.09.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.09.2020. године у __.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

10.

 

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 09.06.2020. године у 16.00 часова

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 09.07.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.07.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 28.08.2020. године у 11.00 часова

 

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана 11.09.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 25.09.2020. године у 11.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана 16.10.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 29.10.2020. године у 11.00 часова

11.

 

МЕЂУНАРОДНОПРАВНА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 11.06.2020. године у 09.00 часова

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 01.07.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 21.07.2020. године у 13.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана __.08.2020. године у __.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.09.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.09.2020. године у __.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

12.

 

ПРАВА ДЈЕТЕТА

 

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 16.06.2020. године у 09.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 02.07.2020. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 17.07.2020. године у 09.30 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 21.08.2020. године у 09.30 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 08.09.2020. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 23.09.2020. године у 09.30 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

 

 

 

Р А С П О Р Е Д 

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – кривичноправни смјер,

у академској 2019/20. години, у априлском, јунско-јулском, августовском, септембарском и октобарском испитном року

 

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 17.06.2020. године у 09.00 часова

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 07.07.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.07.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 18.08.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 10.09.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.09.2020. године у 09.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

2.

 

МАЛОЉЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 17.06.2020. године у 09.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 04.07.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 17.07.2020. године у 09.00 часовa 

АВГУСТОВСКИ

Дана 26.08.2020. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 08.09.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.09.2020. године у 16.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

3.

 

ВИКТИМОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 17.06.2020. године у 09.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 04.07.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 17.07.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 26.08.2020. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 08.09.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.09.2020. године у 16.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

4.

 

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 09.06.2020. године у 16.00 часова

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 09.07.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.07.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 28.08.2020. године у 11.00 часова

 

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 11.09.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 25.09.2020. године у 11.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 

ТЕРМИН

Дана 16.10.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 29.10.2020. године у 11.00 часова 

 

Р А С П О Р Е Д 

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – грађанскоправни смјер,

у академској 2019/20. години, у априлском, јунско-јулском, августовском, септембарском и октобарском испитном року

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 17.06.2020. године у 09.00 часова

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 07.07.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.07.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 18.08.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 10.09.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.09.2020. године у 09.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

2.

 

ПРАВНИ ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 16.06.2020. године у 09.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 02.07.2020. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 17.07.2020. године у 09.30 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 21.08.2020. године у 09.30 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 08.09.2020. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 23.09.2020. године у 09.30 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

3.

ПРАВОСУДНО ОРГАНИЗАЦИОНО ПРАВО

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 10.06.2020. године у 14.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 30.06.2020. године у 15.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 20.07.2020. године у 15.30 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 25.08.2020. године у 15.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана 09.09.2020. године у 15.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 23.09.2020. године у 15.03 часова 

 

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

4.

 

НОТАРИЈАЛНО ПРАВО

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 12.06.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 06.07.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.07.2020. године у 11.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 20.08.2020. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 10.09.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 29.09.2020. године у 11.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

5.

 

ПРАВА ДЈЕТЕТА

 

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 16.06.2020. године у 09.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 02.07.2020. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 17.07.2020. године у 09.30 часовa 

АВГУСТОВСКИ

Дана 21.08.2020. године у 09.30 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 08.09.2020. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 23.09.2020. године у 09.30 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

6.

 

ТЕОРИЈА ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 10.06.2020. године у 14.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 30.06.2020. године у 15.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 20.07.2020. године у 15.30 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 25.08.2020. године у 15.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана 09.09.2020. године у 15.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 23.09.2020. године у 15.03 часова 

 

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

7.

 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО – УГОВОРНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 16.06.2020. године у 09.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 02.07.2020. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 17.07.2020. године у 09.30 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 21.08.2020. године у 09.30 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 08.09.2020. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 23.09.2020. године у 09.30 часова 

 

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

 

 

 

Р А С П О Р Е Д

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – јавноправни смјер,

у академској 2019/20. години, у априлском, јунско-јулском, августовском, септембарском и октобарском испитном року

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 17.06.2020. године у 09.00 часова

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 07.07.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.07.2020. године у 09.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 18.08.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 10.09.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.09.2020. године у 09.00 часова 

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

2.

 

УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 09.06.2020. године у 13.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 09.07.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.07.2020. године у 13.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 27.08.2020. године у 13.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 16.09.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 30.09.2020. године у 13.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

4.

 

ИЗБОРНО ПРАВО

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 09.06.2020. године у 13.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 09.07.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.07.2020. године у 13.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 27.08.2020. године у 13.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 16.09.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 30.09.2020. године у 13.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

4.

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ О РАДУ

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 18.06.2020. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 08.07.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 28.07.2020. године у 10.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 27.08.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 15.09.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 30.09.2020. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

 

4.

 

РАДНИ СПОРОВИ

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 18.06.2020. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 08.07.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 28.07.2020. године у 10.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 27.08.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 15.09.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 30.09.2020. године у 10.00 часова 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

 

Пале, мај 2020. године                                                                                   

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

                                                                                                                        Доц. др Радислав Лале, с.р.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);