to top

Postdiplomski studij

Pale

Ispiti

Raspored ispita za apsolvente drugog ciklusa studija - master studija- opšti smjer u novembarskom, decembarskom, januarskom i februarskom ispitnom roku

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

П А Л Е

                                               ПАЛЕ

Р А С П О Р Е Д 

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – општи смјер, у новембарском, децембарском, јануарском и фебруарском испитном року у академској 2019/20. години

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВНИХ НАУКА

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 13.11.2019. године у 13.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 12.12.2019. године у 14.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 29.01.2020. године у 09,00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 19.02.2020. године у 09,00 часова

2.

 

МАЛОЉЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 05.11.2019. године у 16.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 17.12.2019. године у 16.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 15.01.2020. године у 16.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 13.02.2020. године у 16.00 часова

3.

 

ПРАВНИ ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 12.11.2019. године у 13.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 27.12.2019. године у 16.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 31.01.2020. године у 09.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 28.02.2020. године у 09.00 часова

4.

 

УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана __.11.2019. године у __.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана __.12.2019. године у __.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 13.02.2020. године у 12.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 27.02.2020. године у 12.00 часова

5.

ПРАВОСУДНО ОРГАНИЗАЦИОНО ПРАВО

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 13.11.2019. године у 17.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 12.12.2019. године у 09.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 29.01.2020. године у 09.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 12.02.2020. године у 09.00 часова

6.

 

ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ

 

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 20.11.2019. године у 14.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 18.12.2019. године у 14.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 16.01.2020. године у 14.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 22.02.2020. године у 09.00 часова

Дана 3.3.2020. године у 14.00 часова

7.

 

РАДНИ СПОРОВИ

 

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 15.11.2019. године у 10.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 13.12.2019. године у 10.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 03.02.2020. године у 10.00 часова

Дана 12.02.2020. године у 10.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 17.02.2020. године у 17.00 часова

8.

 

НОТАРИЈАЛНО ПРАВО

 

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана __.11.2019. године у __.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана __.12.2019. године у __.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 28.01.2020. године у 11.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 11.02.2020. године у 11.00 часова

9.

 

АКТИ УПРАВЕ И УПРАВНЕ ПРОЦЕДУРЕ

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 08.11.2019. године у 14.30 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 06.12.2019. године у 14.30 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 31.01.2020. године у 09.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 14.02.2020. године у 09.00 часова

10.

 

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 06.11.2019. године у 16.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 04.12.2019. године у 16.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 30.01.2020. године у 09.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 21.02.2020. године у 09.00 часова

Дана 21.02.2020. године у 15.00 часова

11.

 

МЕЂУНАРОДНОПРАВНА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 14.11.2019. године у 08.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 11.12.2019. године у 12.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 04.02.2020. године у 13.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 26.02.2020. године у 13.00 часова

12.

 

ПРАВА ДЈЕТЕТА

 

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 12.11.2019. године у 13.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 27.12.2019. године у 16.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 31.01.2020. године у 09.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 28.02.2020. године у 09.00 часова


Р А С П О Р Е Д   

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – кривичноправни смјер у новембарском, децембарском, јануарском и фебруарском испитном року у академској 2019/20. години

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 13.11.2019. године у 13.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 12.12.2019. године у 14.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 29.01.2020. године у 09,00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 19.02.2020. године у 09,00 часова

2.

 

МАЛОЉЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 05.11.2019. године у 16.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 17.12.2019. године у 16.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 15.01.2020. године у 16.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 13.02.2020. године у 16.00 часова

3.

 

ВИКТИМОЛОГИЈА

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 05.11.2019. године у 16.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 17.12.2019. године у 16.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 15.01.2020. године у 16.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 13.02.2020. године у 16.00 часова

4.

 

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 06.11.2019. године у 16.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 04.12.2019. године у 16.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 30.01.2020. године у 09.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 21.02.2020. године у 09.00 часова

Дана 21.02.2020. године у 15.00 часова

 

Р А С П О Р Е Д 

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – грађанскоправни смјер – модул грађанско право, у новембарском, децембарском, јануарском и фебруарском испитном року у академској 2019/20. години

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 13.11.2019. године у 13.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 12.12.2019. године у 14.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 29.01.2020. године у 09,00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 19.02.2020. године у 09,00 часова

2.

 

ПРАВНИ ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 12.11.2019. године у 13.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 27.12.2019. године у 16.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 31.01.2020. године у 09.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 28.02.2020. године у 09.00 часова

3.

ПРАВОСУДНО ОРГАНИЗАЦИОНО ПРАВО

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 13.11.2019. године у 17.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 12.12.2019. године у 09.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 29.01.2020. године у 09.00 часова

Дана 03.02.2020. године у 15.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 12.02.2020. године у 09.00 часова

Дана 25.02.2020. године у 15.00 часова

4.

 

НОТАРИЈАЛНО ПРАВО

 

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана __.11.2019. године у __.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана __.12.2019. године у __.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 28.01.2020. године у 11.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 11.02.2020. године у 11.00 часова

5.

 

ПРАВА ДЈЕТЕТА

 

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 12.11.2019. године у 13.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 27.12.2019. године у 16.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 31.01.2020. године у 09.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 28.02.2020. године у 09.00 часова

6.

 

ТЕОРИЈА ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 13.11.2019. године у 17.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 12.12.2019. године у 09.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 29.01.2020. године у 09.00 часова

Дана 03.02.2020. године у 15.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 12.02.2020. године у 09.00 часова

Дана 25.02.2020. године у 15.00 часова

7.

 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО – УГОВОРНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 12.11.2019. године у 13.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 27.12.2019. године у 16.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 31.01.2020. године у 09.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 28.02.2020. године у 09.00 часова

5.

 

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ СУПРУЖНИКА

 

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 12.11.2019. године у 13.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 27.12.2019. године у 16.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 31.01.2020. године у 09.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 28.02.2020. године у 09.00 часова


Р А С П О Р Е Д 

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – јавноправни смјер, у новембарском, децембарском, јануарском и фебруарском испитном року у академској 2019/20. години

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 13.11.2019. године у 13.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 12.12.2019. године у 14.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 29.01.2020. године у 09,00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 19.02.2020. године у 09,00 часова

2.

 

УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана __.11.2019. године у __.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана __.12.2019. године у __.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 31.01.2020. године у 09.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 27.02.2020. године у 09.00 часова

Дана 28.02.2020. године у 10.00 часова

4.

 

ИЗБОРНО ПРАВО

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана __.11.2019. године у __.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана __.12.2019. године у __.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 31.01.2020. године у 09.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 27.02.2020. године у 09.00 часова

4.

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ О РАДУ

 

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 15.11.2019. године у 10.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 13.12.2019. године у 10.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 03.02.2020. године у 10.00 часова

Дана 06.02.2020. године у 10.00 часова

Дана 12.02.2020. године у 10.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 17.02.2020. године у 17.00 часова

Дана 27.02.2020. године у 10.00 часова

4.

 

РАДНИ СПОРОВИ

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 15.11.2019. године у 10.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 13.12.2019. године у 10.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 03.02.2020. године у 10.00 часова

Дана 06.02.2020. године у 10.00 часова

Дана 12.02.2020. године у 10.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 17.02.2020. године у 17.00 часова

Дана 27.02.2020. године у 10.00 часова

4.

 

МЕЂУНАРОДНОПРАВНА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

 

 

 

НОВЕМБАРСКИ

Дана 14.11.2019. године у 08.00 часова

ДЕЦЕМБАРСКИ

Дана 11.12.2019. године у 12.00 часова

ЈАНУАРСКИ

Дана 04.02.2020. године у 13.00 часова

ФЕБРУАРСКИ

Дана 26.02.2020. године у 13.00 часова


Пале, октобар 2019. године                                                                            

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

                                                                                                                         Доц. др Радислав Лале, с.р.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);