Ispit januarsko - februarski ispitni rok iz predmeta: Sociologija

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                       

P A L E

Pale

O B A V J E Š T E NJ E
 
Obavještavaju se studenti da će se ISPIT – JANUARSKO-FEBRUARSKI ROK
 
iz predmeta
SOCIOLOGIJA
 
održati
 
I TERMIN
dana 8.2.2019. godine u 12.00 časova
 
II TERMIN
dana 21.2.2019. godine u 12.00 časova
umjesto 31.1. i 14.2.2019. godine kako ranije bilo zakazano
na zahtjev predmetnog nastavnika

Pale, 28.12.2018. godine                                                    

Prodekan za nastavu
                                                                                                                     Doc. dr Radislav Lale

Štampa