Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta: Rimsko pravo

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA RIMSKO PRAVO ODRŽANOG U PALAMA DANA 14.12.2018. GODINE

Red.br.

Prezime i ime studenta

Ocjena

1.

Babić Jovana

8 ( osam)

2.

               Ćeha Nikolina

9 ( devet)

3.

Milanović Bojana

9 ( devet)

4.

Turanjanin Anđela

9 ( devet)

5.

Vukosavljević Milica

8  ( osam)

6.

Pandurević Sara

8  ( osam)

7.

Krsmanović Mihailo

10 ( deset)

8.

Kusmuk Luka

7  ( sedam)

9.

Marijanović Nebojša

7  ( sedam)

10.

Granzov Aleksandar

7  ( sedam)

11.

Šibalija Sonja

6  ( šest)

12.

Đajić Željana

6  ( šest)

13.

Janković Igor

8  ( osam)

14.

Lopatić Vedrana

8  ( osam)

15.

Trivić Mišo

6   ( šest)

16.

Trklja Srđan

7  ( sedam)

17.

Dugandžić Mirjana

8  ( osam)

18.

Kariklić Lada

8  ( osam)

19.

Samardžja Anja

8  ( osam)

20.

Gavrilović Ivana

7   ( sedam)

21.

Popović Anica

7 ( sedam)

22.

Kovačević Isidora

6  ( šest)

Štampa