Drugi kolokvij iz predmeta: Teorija države

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                         

P A L E

Pale

O B A V J E Š T E NJ E
 
Obavještavaju se studenti I godine da će se II KOLOKVIJ
 
iz predmeta
TEORIJA DRŽAVE
 
održati
 
dana 28.12.2018. godine u terminu vježbi
"Drugi kolokvijum obuhvata dio materije zaključno sa organizacijom glavnih vlasti u državi"

Pale, 21. 12.2018. godine                                         

Doc. dr Radislav Lale

Štampa