Vježbe iz predmeta: Pravno normiranje

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                       

P A L E

Pale

O B A V J E Š T E NJ E
Obavještavaju se studenti III godine da će se VJEŽBE
 
iz predmeta
PRAVNO NORMIRANJE
 
održati
 
I GRUPA
dana 13.12.2018. godine od 09.00 – 11.00 časova
 
II GRUPA
dana 13.12.2018. godine od 14.00 – 16.00 časova
 
umjesto 20.12.2018. godine kako je ranije bilo zakazano
zbog ustupanja termina nastavniku

Pale, 5.12.2018. godine                                                    

Prodekan za nastavu

                                                                                                                     Doc. dr Radislav Lale

Štampa