I Kolokvij iz predmeta: Engleski jezik II

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                       

P A L E

Pale

 

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti II godine da će se KOLOKVIJ

iz predmeta

ENGLESKI JEZIK II

održati

dana 23.11.2018. godine u 10.00 časova

 

  Pale, 19.11.2018. godine                                                      

                                                                                                  mr. Ninoslava Radić

Štampa