Vježbe iz predmeta: Rimsko pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                       

P A L E

Pale

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti I godine da će se VJEŽBE

iz predmeta

RIMSKO PRAVO

održati

OBJE GRUPE

dana 6.11.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

 

Pale, 5.11.2018. godine                                                     

 v.d. D E K A N-a

                                                                                                            Doc. dr Radislav Lale

 

Štampa