Rezultati pismenog ispita iz predmeta: Međunarodno javno pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

PALE

 

REZULTATI

PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA: MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

ODRŽANOG DANA 07.09.2020. GODINE NA PALAMA

 

Redni broj

Prezime i ime

Broj indeksa

 Ocjena

Napomena

1.       

Budinčić Jelena

58/15

6 (šest)

Položen II dio

2.       

Žuža Ana

8/17

7 (sedam)

Položen II dio

3.       

Kaurin Janja

41/13

7 (sedam)

Položen II dio

4.       

Mandić Tamara

40/15

6 (šest)

Položen l dio

5.       

Banjanin Nikolina

17/12

7 (sedam)

Položen II i III dio

6.       

Marković Jovana

25/17

9 (devet)

Položen III dio

7.       

Tešović Nevena

17/16

9 (devet)

Položen III dio

8.       

Šehovac Nikolina

172/15

8 (osam)

Položen III dio

9.       

Todorović Nikolina

50/15

9 (devet)

Položen III dio

 

 

Pale, 10.09.2020. godine                                               

Doc. dr Sanja Kreštalica

 

Štampa