Terminski raspored polaganja ispita iz Teorije države, Teorije prava i Pravnog normiranja

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                               

PALE 

Pale

Terminski raspored polaganja ispita iz Teorije države, Teorije prava i Pravnog normiranja

 

 

Teorija države

Prva grupa: 7. jul 2020. u 10 časova

 1. Mililca Golijan,
 2. Milica Zlikovac,
 3. Natalija Ivanović,
 4. Nemanja Nikitović.

 

Teorija države

Druga grupa: 7. jul 2020. u 10.35 časova

 1. Ana Todorović.
 2. Danijela Trifković,
 3. Tatjana Džebo.

 

Teorija prava

7. jul 2020. u 11 časova

 1. Luka Kusmuk,
 2. Anđela Turanjanin,
 3. Sonja Šibalija.

 

Pravno normiranje

7. jul 2020. u 11.30 časova

 1. Dajana Vuković,
 2. Dajana Gagović,
 3. Lidija Pavlović

 

PISMENI DIO ISPITA

7. jul 2020. u 12.30 časova

 

 1. Mihailo Kovačević,
 2. Vasilije Regoje,
 3. Tanja Radojković.

 

Štampa