Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta: Obligaciono pravo - posebni dio

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

Pale

REZULTATI

DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA: OBLIGACIONO PRAVO – posebni dio

ODRŽANOG 02.07.2020. GODINE NA PALAMA

 1. Dragana Lopatić – 5 bodova
 2. Vladimir Vukašinović – 6 bod
 3. Anđela Pavlović – 6 bodova
 4. Jovana Marković – 6 bodova
 5. Đokica Tomić – 6 bodova
 6. Kristina Buha – 5,5 bodova
 7. Sara Ćeha – 5 bodova
 8. Ana Žuža – 5 bodova
 9. Marija Šaraba – 6 bodova
 10. Nina Granzov – 6 bodova
 11. Nadežda Drašković – 6 bodova 

 

 

Pale, 03.07.2020. godine 

mr Dragana Damjanović, s.r.

                                                                                                 

Štampa