Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta: Obligaciono pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                               

PALE 

Pale

Rezultati prvog  kolokvijuma iz Obligacionog prava - posebni dio, održanog na Palama

16.6.2020. godine  

 1. Dragana Lopatić - 6 bodova
 2. Vladimir Vukašnović - 1,5 bod
 3. Anđela Pavlović - 5,5 bodova
 4. Jovana Marković - 6 bodova
 5. Đokica Tomić - 6 bodova
 6. Kristina Buha - 6 bodova
 7. Sara Ćeha - 6 bodova
 8. Ana Žuža - 6 bodova
 9. Marija Šaraba - 6 bodova
 10. Nina Granzov - 6 bodova
 11. Nadežda Drašković - 6 bodova

 

Pale, 18.6.2020. godine

mr Dragana Damjanović, s.r.

 

Štampa