Rezultati prvog kolokvija iz predmeta: Engleski jezik

Spisak studenata prve godine u Palama koji su položili prvi kolokvij iz predmeta Engleski jezik koji je

održan u četvrtak 18. juna u 10,00

 

 

RB

PREZIME I IME

BROJ BODOVA

1.        

Čorlija Nikola

17

2.        

Džebo Tatjana

14

3.        

Golijan Milica

19

4.        

Koprivica Branko

17

5.        

Kovačević Mihajlo

14

6.        

Kulić Lana

11

7.        

Nikitović Nemanja

16

8.        

Slagalo Nataša

16

9.        

Stojanović Snežana

13

10.    

Todorović Ana

11

11.    

Tomić Milica

12

12.    

Trifković Danijela

17

13.    

Zlikovac Milica

19

 

 Predmetni nastavnik

Ninoslava Radić

Štampa