Prvi kolokvij iz predmeta: Engleski jezik II

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

Pale

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se studenti II godine

koji slušaju nastavu

iz predmeta

ENGLESKI JEZIK II

da će se prvi kolokvij iz predmeta Engleski jezik II održati u srijedu, 20. novembra u 10.00 časova.

 

Pale, 8.11.2019. godine

Predmetni nastavnik

Mr Ninoslava Radić

Štampa