Vježbe iz predmeta: Međunarodno privatno pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                         

PALE

Pale

 

OBAVJEŠTENЈE

 

Obavještavaju se studenti IV godine da će se VJEŽBE

iz predmeta

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

održati

dana 4.11.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

 

Pale, 31.10.2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Radislav Lale

Štampa