Nastava iz predmeta: Latinski jezik

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                         

PALE

Pale

 

OBAVJEŠTENЈE

 

Obavještavaju se brucoši koji su obavezni polagati

LATINSKI JEZIK

da će se nastava organizovati prema slјedećem rasporedu:

 

dana 1.11.2019. godine od 11.00 – 16.00 časova,

dana 2.11.2019. godine od 08.00 – 13.00 časova,

dana 15.11.2019. godine od 11.00 – 16.00 časova,

dana 16.11.2019. godine od 08.00 – 13.00 časova,

dana 6.12.2019. godine od 11.00 – 16.00 časova,

dana 7.12.2019. godine od 08.00 – 13.00 časova.

 

Pale, 24.10.2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Radislav Lale

Štampa