Rezultati ispita iz predmeta: Pravo intelektualne svojine

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

Pale

REZULTATI ISPITA IZ PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE ODRŽANOG 17.10.2019. GODINE U PALAMA

  

1. Škipina Dajana

23/15

pet (5)

2. Bogdanović Aleksandra

163/14

odustala

3. Jokić Dragana

71/12

odustala

4. Lizdek Tijana

106/11

pet (5)

 Zaklјučno sa rednim brojem 4.

 

Doc. dr Svjetlana Ivanović

 

 

Štampa