Obavještenje o promociji diplomiranih studenata

Poštovani diplomirani studenti,

 

Čast nam je da Vas obavijestimo da će promocija diplomiranih studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu biti održana 31.10.2019. godine, s početkom u 14.00 časova, u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta, na Palama.

Nadamo se da ćete tog dana uveličati ovu svečanost, zajedno sa Vama dragim osobama.

Molimo Vas da dođete pred Amfiteatar Ekonomskog fakulteta najkasnije u 13.30 časova.

Potrebno je da na žiro račun Fakulteta, broj: 5620998095059834 vrsta prihoda – 722512, budžetska organizacija – 1251011, opština 089, poziv na broj 0000000411, svrha uplate – promocija, uplatite iznos od 100 KM (slovima: jedna stotina konvertibilnih maraka) na ime troškova štampanja diplome i organizovanja promocije.

Potrebno je da primjerak uplatnice dostavite u studentsku službu Fakulteta najkasnije do 20.10.2019. godine.

 

S poštovanjem,

DEKAN

Prof. dr Goran Marković

 

OBAVJEŠTENJE MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Štampa